Morsø Kommune overtager Musikskolen for at sikre fremtidig drift

Der er indgået en aftale med Musikskolen på Mors og Morsø Kommune om at overtage driften af skolen
fra 1. januar 2023. Hovedfokus i 2023 vil være at sikre en god og kvalificeret musikundervisning og en
stabil drift af musikskolen.

Baggrunden er, at bestyrelsen for Musikskolen Mors har ønsket at stoppe som selvejende institution og har
derfor henvendt sig til Morsø Kommune for at sikre, at Musikskolen kan fortsætte.

Organisatorisk bliver Musikskolen placeret under Center for Kultur, Fritid og Turisme og skolens aktiviteter
fortsætter uændret i afklaringsperioden, og medarbejderne beholder deres arbejde.

– Vi ønsker og er forpligtet til at drive en musikskole på Mors. Nu vælger vi i samarbejde og efter ønske fra
musikskolens bestyrelse at drive skolen som en kommunal institution i stedet for som selvejende
institution. Dermed kan vi sikre de nødvendige ressourcer og skabe ro om den fremtidige drift, fortæller
Tore Müller, Formand for Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.

Forfatter
Top