Messen hvor unge måske finder vejen til fremtiden

Aldrig har der været så mange valgmuligheder efter grundskolen som nu. Hvis du har et ungt menneske derhjemme, som er i tvivl om, hvilken vej der skal vælges for fremtiden så tag sammen på Uddannelses – og Erhvervsmessen 2023 og få en inspirerende aften. Messen finder sted torsdag den 16. november fra kl. 17 til 20 i Sparekassen Thy Arena Mors.

Hvad skal man vælge efter 9. klasse? Aldrig der har der været så mange valgmuligheder efter grundskolen som nu. Der er flere måder at gå i 10. klasse på, der er 4 gymnasiale muligheder, og der er flere forskellige indgange til erhvervsuddannelserne at vælge imellem. Flere af disse indgange kan kombineres med en gymnasial uddannelse i en EUX.
Alle disse uddannelsesmuligheder samt et bredt udvalg af områdets erhvervsliv er repræsenteret på messen.

Hvis man har et ungt menneske derhjemme, som står overfor disse store valg i livet, så kan det anbefales at tage sammen til Uddannelses– og Erhvervsmesse i Sparekassen Thy Arena Mors. Torsdag d. 16. november kl. 17.00 – 20.00. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

De mange muligheder

Uddannelsesvejledere fra Den Kommunale Ungeindsats (KUI) vil være til stede hele aftenen, hvor I blandt andet kan få vejledning om www.ug.dk, www.optagelse.dk, uddannelsesparathedsvurdering (UPV), STU og den forberedende grunduddannelse FGU.

I kan også møde vejledere og studerende fra de forskellige ungdomsuddannelser. Her kan man både få svar på sine spørgsmål og blive inspireret af de mange muligheder.

Derudover kan I møde repræsentanter fra forskellige virksomheder, som vil fortælle om, hvilke job og uddannelsesmuligheder de kan tilbyde eller får brug for.

De mange muligheder kræver, at I tidligt begynder at overveje og tale om, hvad der er det rigtige uddannelsesvalg for dit unge menneske og blive parat til at vælge efter grundskolen.

Hvem kan du møde på messen?

· Morsø Gymnasium – STX
· Teknisk Gymnasium – HTX
· Morsø Handelsgymnasium – HHX
· Handelsskolen – EUD/EUX Business
· Thy – Mors HF & VUC
· EUC Nordvest
· Morsø Landbrugsskole og Nordic Food College
· North Sea College
· Social og Sundhedsskolen i Thisted
· Skive College
· 10’eren
· FGU Nordvest
· Blidstrup Efterskole
· Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
· Morsø Tømrer og Snedker forretning A/S
· DFI – Geisler
· Dencker A/S
· BDO
· Ford
· BILA
· XL-BYG Tømmergården
· KPK Døre og Vinduer
· Sct. Clemmens Apotek
· NetIP
· HE-VA
· Spar Nord Nykøbing
· Inwido
· Clockhuset
· Morsø Kommune, uddannelsesleder Annette Sø
· Mr. Torben Jensen
· Krone Kapital
· Gunner Clausen
· Morsø Erhvervsråd

Forfatter
Top