Med støtte fra Mors: – May God bless you all

– May God bless you all.

Taknemligheden for hjælpen fra Morsø U-landsforening på hospitalet Bukoba Town Health Clinic i Tanzania er ikke til at tage fejl af.

Selvom den lokale U-landsforening ikke har været på projekt- og opfølgningsbesøg i den afrikanske venskabsby siden sommeren 2019 på grund af corona-situationen, er man jævnligt i kontakt de lokale samarbejdspartnere via computeren.

– Meget projektarbejde kan stadig lade sig gøre på trods af afstanden, fortæller formand for Morsø U-landsforening Anne Mette Schrader.

Det førstnævnte ønske om Guds velsignelse skyldes, at u-landsforeningen har sendt penge til det afrikanske hospital til indkøb af iltmaskiner og koncentratorer, som er en stor mangelvare på hospitalet som følge af situationen med Covid 19.

– Fra hospitalsleder og overlæge Eunias Mubelwa Ntangeki har vi netop modtaget kvittering og fotos fra indkøbene samt naturligvis en meget stor tak for hjælpen, fortæller Anne Mette Schrader

Venskabsforbindelsen mellem Morsø Kommune og Bukoba Municipal Council blev etableret i 1983.

– Siden har Morsø Kommune støttet  vort arbejde årligt med kr. 30.000. For disse penge har vi frie hænder til hvert år at vælge det eller de projekter, som vi finder bedst egnet, slutter Anne Mette Schrader.

Overlæge har sendt følgende taksigelse til Morsø U-landsforening:

Dear friends,
Good morning we hope you are doing fine.
On behalf of our staff I would like to thank you for your kindness to support in purchasing oxygen machines (concentrators) to our health center.
We managed to buy 3 after received your contribution of money I attached the receipt copy and the photo of concentrators we purchased.
May God bless you all. Eunias

 

Forfatter

Related posts

Top