Marker for 600 millioner kroner til en klima-makeover

Frem mod 2022 skal der bruges 600 millioner kroner på at omlægge dyrkede marker til klimagavnlig natur. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Det skal være med til at indfri målet om at reducere udledningen af klimagasser med 70 procent i 2030.

Der udledes nemlig meget CO2 fra drænede kulstofrige lavbundsjorde. Derfor kan udslippet nedbringes, hvis de omlægges og gøres våde igen. Pengene skal bruges på flere måder. Blandt andet afsættes en del til, at lodsejere kan blive kompenseret for deres jord, hvis de går med i projektet.

– Udtagning af lavbundsjorde har været efterlyst af erhvervet selv, og jeg forventer på den baggrund, at der vil blive stor søgning til ordningen, siger fødevareminister Mogens Jensen (S) i en kommentar.

– Dansk landbrug skal være grønnere og mere klimavenligt, og det her er et meget vigtigt skridt i den retning, lyder det.

Derudover får Naturstyrelsen en sum penge, så de kan lave projekter, hvor der allerede er lavbundsjord, som er egnet til udtagning.

Bag planen står regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Der blev sidste år øremærket to milliarder kroner på finansloven til at udtage lavbundsjord frem til 2029. De 600 millioner kommer herfra.

Det ventes samlet at blive udtaget 15.000 hektar lavbundsjord. Det svarer til størrelsen på Samsø og vil reducere udslippet af skadelige klimagasser med 0,27 millioner ton om året.

/ritzau/

Forfatter

Related posts

Top