Lokalt erhvervsliv ramt lige så hårdt som i resten af landet

Erhvervshus Nordjylland har set nærmere på de seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Nordjylland.

Her tegner der sig et billede af den nordjyske udvikling på arbejdsmarkedet gennem den aktuelle sundhedskrise.

Selvom tallene er dyster læsning, klarer Nordjylland sig dog indtil videre stort set lige så godt igennem krisen som resten af landet. Det skriver Erhvervshus Nordjylland i en pressemeddelelse.

Konkret er antallet af personer, der er ledighedsmeldte i perioden 9. marts til 1. april – fratrukket dem, som er kommet i arbejde i samme periode – på landsplan opgjort til 44.130. Det er en stigning på 33,5 procent sammenlignet med før Corona-krisen.

Til sammenligning har Nordjylland fået 5.241 ekstra ledige siden sundhedskrisens begyndelse, hvilket er en stigning på 34,0 procent.

– Baseret på de seneste tal ser det ud til, at landsdelene er nogenlunde lige hårdt ramt. Vi må antage, at der lige nu er relativt stor statistisk usikkerhed, men det ser ud til, at Nordjylland indtil videre klarer sig fornuftigt og ligger på niveau med resten af landet, siger Lars Erik Jønsson, adm. direktør i Erhvervshus Nordjylland.

Forfatter

Related posts

Top