Lokale Danmarksdemokrater: Vores opbygning er ikke som man kender det

I Danmarksdemokraterne er den lokale opbygning ikke som vi kender det fra andre partier, med lokale generalforsamlinger, valgte bestyrelser, selvstændig økonomi osv. Fra nu og frem til efter kommunalvalget i 2025 bliver der i Danmarksdemokraterne i stedet udpeget lokale bestyrelser/aktivitetsudvalg.
Et sådant er netop udpeget på Mors og består af Jørgen Dahlgaard, Vils, Martin H. Josefsen, Flade, Jakob Halkjær, Nykøbing og Meiner Nørgaard, Emb. Og vi skal agere/fungere som en ”lokalbestyrelse” og udføre de løbende opgaver der er. Arrangere medlemsmøder og offentlige arrangementer, deltage aktivt i forberedelserne til EU valget i juni i år. Vores lokale fokus er selvfølgelig på Kommunalvalget i 2025, vi skal finde kandidater og udforme en lokal politik, så vi også fremover kan fremstå som et reelt og godt alternativ til de etablerede partier.

Danmarksdemokraterne er et forholdsvist nyt parti, stiftet af Inger Støjberg Sankt Hans aften 2022. Et borgerligt parti hvor den sunde fornuft er i højsædet, bla. derfor er Danmarksdemokraterne imod en CO2 afgift på dansk landbrug. En dansk afgift vil blot flytte produktionen til andre lande, der en meget højere CO2 udledning i deres landbrugserhverv i forhold til Danmark, der vil forsvinde arbejdspladser i Danmark og det vil betyde nedgang i landdistrikterne.

Danmarksdemokraterne er stiftet på fire grundsøjler: Bedre forhold for produktionsdanmark, Danmark i balance-bedre forhold for landdistrikterne, en værdig ældrepleje og bedre omsorg for dem der har det største behov og en stram og fair udlændinge politik.

Disse ting, og mange andre, arbejder vi selvfølgelig også ud fra på Mors. Morsø Kommunes motto ”Sammen er vi bedst” passer perfekt til Danmarksdemokraterne-Mors, vi er alle hinandens forudsætninger for at vi i fællesskab kan gøre det bedre. Vi søger indflydelse hvor det er muligt og hvor vi mener det er til gavn for morsingboerne.

Forfatter
Top