Lions uddeler 400.000 kr. til lokale formål

Tirsdag den 15. november var 20 repræsentanter for lokale foreninger og institutioner samlet i Sparekassen Thy til Lions Club Thisteds årlige donationsarrangement. Arrangementet er blevet en festlig tradition i Lions, hvor det forløbne klubårs støttemodtagere mødes og fortæller om de projekter, som har opnået støtte. Én af årets støttemodtagere, Nordvestjysk Pigekor, gav også et smukt, musikalsk bidrag til eftermiddagen.

Grundet Covid-19 har arrangementet ikke kunnet afvikles de sidste to år, så i år lavede klubben en samlet markering af de sidste par års donationer, hvor hele 60 forskellige lokale projekter, foreninger og institutioner har modtaget i alt ca. 400.000 kr. i støtte.

Støtten er givet til mange forskellige sociale og kulturelle formål – fra FDF, pigekor, fodboldskole og ungdomslejre til sociale væresteder, beboerforeninger, aktivitets- og ældrecentre og mange flere.

Formand for klubbens donationsudvalg, Carsten Pedersen, fortæller om arrangementet:

– Det er en fantastisk oplevelse for alle os i Lions Club at høre om de mange spændende og meningsfulde projekter, som vores indsamlede støttemidler har medvirket til at kunne realisere. Specielt er det helt utroligt at høre om den kæmpestore indsats som utallige frivillige rundt i foreninger og institutioner yder for at kunne skabe meningsfulde aktiviteter og rammer for byens og egnens borgere – både børn, unge, voksne og gamle.

Repræsentanter for 20 ud af knap 60 lokale foreninger og institutioner, der har modtaget støtte fra Lions Club Thisted er her flankeret af fra venstre Carsten Pedersen og Erik Nielsen fra donationsudvalget – og yderst til højre klubbens præsident Henrik Tinggaard.


Hvem er Lions Club?

Lions Club Thisted blev stiftet i december 1966 og er i dag en af Danmarks største Lionsklubber med knap 50 engagerede medlemmer, som i et stærkt netværk og godt, socialt fællesskab arbejder for klubbens formål: gennem frivilligt, ulønnet arbejde at støtte både lokalt, nationalt og internationalt og derigennem fremme udviklingen i samfundet og livskvaliteten for vanskeligt stillede medmennesker.

Lions Club Thisted har hvert år en række pengegivende aktiviteter, der udelukkende gennemføres ved hjælp af medlemmernes ulønnede arbejdskraft, f.eks. det årlige store juleskrabelotteri, koncerter samt som noget nyt i 2022: salg af en helt speciel Lions Rom.

Derudover indsamler klubben midler ved at yde praktisk hjælp i forbindelse med diverse arrangementer i byen.

– Vi oplever altid en utrolig stor velvillighed fra både private og egnens virksomheder til at støtte vores arbejde i Lions. Det er vi utroligt taknemmelige for, for vi véd, at de donationer, vi uddeler, gør en kæmpe forskel for rigtig mange. Og det motiverer os alle i klubben til at fortsætte arbejdet, slutter Carsten Pedersen

Foto: Pressefoto

Forfatter
Top