Lille fiskerleje anlægger kystterrasser

Først byggede Foreningen Lildstrand Landingsplads madpakkehus for både de lokale og
turisterne. Nu er foreningen klar med et millionprojekt til kystterrasser.
De lokale initiativtagere har indgået en millionkontrakt om et anlægsprojekt, der går ud på at opføre to
kystterrasser støbt i beton på landingspladsen i Lildstrand. De skal sikre fiskerlejet mod havets kræfter,
forbedre fiskernes arbejdsmiljø og give såvel beboere som turister mulighed for at nyde udsigten over Vigsø
Bugt.
Byggeriet af kystterrasserne beløber sig til ca. 2,5 mio. kroner, heraf 1 mio. kr. fra Realdania Underværker.

– Det er en vision, der nu bliver realiseret for os i Lildstrand. Det har krævet masser af arbejde og mange
hovedbrud, men vi er taknemmelige over de mange penge, det er lykkedes os at skaffe, selv om
projektet led økonomisk skibbrud efter første udbudsrunde, siger initiativtager Anne-Mette Kristensen
fra Foreningen Lildstrand Landingsplads, og fortsætter: Vi synes, at projektet arkitektonisk har en høj
kvalitet, og det vil give landingspladsen en stærkt forbedret funktionalitet. Kystterrasserne vil danne en
rekreativ ramme om aktiviteterne på landingspladsen og gøre den til en slags arena – til glæde for både
besøgende og for fritids- og erhvervsfiskerne på pladsen.
– Jørgen Leegaard, som er foreningens formand og samtidig aktiv i bestyrelserne i Bådelauget Skarreklit
og Lildstrand Fiske- og Spilhusforening, udtaler, at kystterrasserne er et stort og vigtigt skridt i den
løbende udvikling af landingspladsen i Lildstrand, der blev igangsat med omfattende renovering af
ophalerspil og bygninger på pladsen i 2015-2016. Dette arbejde blev støttet af A.P. Møllers Fond og
Thisted Kommune.

Projektmagerne regnede oprindeligt med at sætte gang i anlægsarbejdet sidste efterår, men store
prisstigninger i byggebranchen gjorde, at det oprindelige budget ikke rakte. Med flere midler tilvejebragt er
seneste udbud endt med, at det bliver Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S fra Struer, der skal stå for
anlægsarbejdet. Opstartsmøde blev holdt den 10. december, og kystterrasserne vil stå klar senest i maj
2022.
Bag designet af kystterrasserne står arkitekt Anne Vium Skaarup fra firmaet Skårup Landskab i Aarhus. Hun
siger om udformningen:
– Landingspladsen i Lildstrand har form som en halvcirkel. Det har skabt en helt særlig mulighed for
rekreative faciliteter, der ikke ændrer den autentiske landingsplads.
– Den store terrasse mod øst får niveaufri adgang helt ud til den eksisterende kystsikring, hvor der er et
fantastisk kik op og ned langs kysten. Siddetrappen ud mod vandet gennemskæres af en sti, som leder
ned til et plateau på landingspladsens nedre niveau og til stranden.
– Den mindre terrasse mod vest følger klittens form og giver plads til fiskerbådene. Knækkene i terrassen
danner små lommer af læ for den dominerende vindretning, så man kan betragte havet, solnedgangen
og fiskerbådene i hel eller delvis læ, fortæller Anne Vium Skaarup.
Det har været vigtigt for projektmagerne, at alle ubesværet skal have adgang til landingsplads,
madpakkehus og kystterrasser. Til det formål har Vanførefonden senest støttet med 65.000 kr. til kørefast
belægning, så også kørestolsbrugere kan komme tæt på strand og hav året rundt.

Udviklingsplaner for lokalområdet truet af udpegning som naturnationalpark
Kystterrasserne er et led i en samlet udviklingsplan for Lildstrand, udarbejdet af beboere og
sommerhusejere i fællesskab. Planen omfatter bl.a. det madpakkehus, der blev indviet juni 2020. Huset har
udviklet sig til et populært mødested, der tiltrækker såvel lokale beboere som turister. Her kommer folk for
at spise medbragt frokost, drikke deres kaffe eller bare snakke med hinanden.
– Formålet med masterplanen at fremme en behersket og bæredygtig udvikling af den stille turisme i
Lildstrand-området. Samtidig vil vi gerne understøtte erhvervsudviklingen og få flere til at bosætte sig i
Hannæs-området, siger Anne-Mette Kristensen, der er selv er sommerhusejer i Lildstrand.
Udviklingsgruppen i Lildstrand har også flere ambitiøse mål. Den er langt i arbejdet med at få området
Bulbjerg-Troldsting-Lildstrand certificeret som Dark Sky Park Thy. En international certificering, som skal
sætte fokus på nattemørkets store betydning for biodiversitet og menneskers sundhed og tiltrække
besøgende, som ønsker at opleve stjernevrimlen i et af Danmarks mindst lysforurenede områder.
Endnu et mål er at få strækningen mellem Vigsø og Bulbjerg optaget i Nationalpark Thy. Det er Danmarks
længste, ubebyggede kyststrækning omgivet af fredede arealer med skov og klithede og med dybsort
nattemørke. Landskabet her rummer en helt særlig rekreativ værdi som naturens stillekupé. Eneste vej
langs kysten er vandreruten Redningsvejen, som er en del af den internationale vandrerute Nordsøstien.
Lige nu frygter beboerne i Lildstrand imidlertid, at størstedelen af deres årelange frivillige indsats for
bæredygtig udvikling i området kan være spildt. Det vil være tilfældet, hvis området til jul udpeges som ny
naturnationalpark Vester Thorup (Bulbjerg). Bysamfundet Lildstrand, hvortil der kun er én adgangsvej, vil
blive hegnet helt inde – med ”adgang på eget ansvar” for både bilister, cyklister, fodgængere og ryttere. En
indhegnet naturnationalpark med store græssere i indhegningen vil også betyde farvel til planerne om
certificering som Dark Sky Thy, da formentlig meget få vil risikere at gå ind i en indhegning med store dyr
ved nattetide. Vi kan ikke tænke os en mere uvelkommen julegave. Men sker det, vil vi gøre alt for at få den
byttet, slutter Anne-Mette Kristensen.

Forfatter
Top