Lild Strand: Husejere betaler for kystsikring af egen lomme

Efter mere end to års ballade om kystsikringen i Lild Strand har beboerne besluttet, at de selv vil betale for at få sikret deres huse mod havets indtrængen. Den private kystsikring er dog, ifølge beboerne, en dårlig løsning.

– Vi får ikke sikret resten af byen, siger Else Dam, der bor i et af de udsatte huse, til DR MIDT OG VEST.

Thisted Kommune og beboerne i Lild Strand har længe været uenige om, hvem der skal betale de 5,9 millioner kroner, som det koster at lave hård kystsikring.

Næste gang en storm rammer den lille by i Thy, er der en overhængende fare for, at nogle af husene bliver slugt af havet. Det var tæt på at ske for fem huse, da orkanen Urd hærgede i julen 2016. Det er beboerne i disse huse, der nu af egen lomme betaler kystsikring ud for deres respektive grunde.

– Det er en løsning, som er god for os, som bor tæt på kysten. Men det er ikke en løsning, der er godt for Lild Strand, siger Else Dam til DR P4 Midt & Vest.

Den private løsning betyder nemlig, at omkring halvdelen af den udsatte strækning på 290 meter ikke bliver kystsikret. Her ligger en kommunal parkeringsplads med udsigt over havet.

Kommunen siger nej
Thisted Kommune har i hele forløbet sagt nej til at deles om udgifterne i forhold til, hvor mange meter man ejer på kysten. Kommunen ønsker i stedet, at det skal fordeles efter værdien af den ejendom, der skal beskyttes. Det betyder, at kommunen kun ville skulle betale 48.000 kroner af de 5,9 millioner kroner.

– Vi vil ikke betale hovedparten af udgifterne til kystsikringen ved den kommunale ejendom, så vi begrænser projektet til vores private huse, siger Else Dam.

Thisted Kommunes borgmester, Ulla Vestergaard (S) oplyser, at kommunen nøje følger med vindens og vejrets påvirkning af kysten ud for den kommunale parkeringsplads i Lild Strand.

Men på nuværende tidspunkt er vurderingen, at der ikke er brug for hård kystsikring. I stedet kan sandfodring komme på tale.

Forfatter

Related posts

Top