Langt færre trafikanter kommer til skade i spiritusulykker

De seneste år er der sket et stort fald i antallet af trafikanter, som kommer til skade i spiritusulykker. Tendensen gælder også i december, der er højtid for julefrokoster. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I 2008 var der 824 spiritusulykker, hvoraf 56 fandt sted i december. I 2018 var det samlede antal nede på 327, og 30 af dem skete i julemåneden.

– Faldet i spiritusulykker i decembertrafikken er en del af en større tendens, hvor antallet af ulykker generelt er faldet markant over en årrække især frem til 2010, forklarer fuldmægtig i Danmarks Statistik Henning Christiansen i en pressemeddelelse.

I Rådet for Sikker Trafik vurderer chefkonsulent Pernille Ehlers, at der er flere årsager til, at antallet af spiritusulykker i trafikken er faldende. Hun peger blandt andet på, at Rådet for Sikker Trafik i en årrække har kørt kampagner, som har hjulpet folk til at opfatte spritkørsel som uacceptabelt.

Bemærk at der er forskel på de to kurvers y-akse. Kilde: Danmarks Statistik,

– Det afholder mange fra at gøre det, og det gør, at man er bedre til at gribe ind. Straffene er også blevet øget markant, og så har politiet fået flere og bedre alkometre, så de kan tjekke flere bilister ude i trafikken. Det er alt sammen noget, der virker forebyggende, siger Pernille Ehlers.

Over de seneste ti år er 24 procent af alle spiritusulykker i december med personskade faldet på en lørdag. Det gør lørdag til den dag i måneden, hvor der i gennemsnit sker flest spiritusulykker. Herefter følger søndag, hvor 20 procent af alle spiritusulykker i december har fundet sted de seneste ti år, efterfulgt af fredag med 15 procent af månedens spiritusulykker.

– Tendensen er – måske ikke så overraskende – at flest spiritusulykker finder sted i weekenddagene lørdag og søndag. Denne tendens går i øvrigt igen i alle årets måneder, fortæller Henning Christiansen.

Tallene fra Danmarks Statistik dækker kun spiritusulykker med personskade, hvor politiet er blevet tilkaldt.

Dermed indgår spiritusulykker, der alene kommer til skadestuernes eller forsikringsselskabernes kendskab, ikke i tallene.

/ritzau/

Foto: Rådet for Sikker Trafik

Forfatter

Related posts

Top