Læserbrev: Sundhedsvæsen Danmark

Læserbrev af

Peter Therkildsen
Regionsrådsmedlem og medlem af kommunalbestyrelsen på Mors.
Regeringen vil oprette et nyt statslig organ, “Sundhedsvæsen Danmark” . Formentlig et dyrt bureaukrati, som giver et ekstra administrativ led i vores sundhedsvæsen.

Nu vil jeg ikke forsvare regionerne, på et grundlag som jeg ikke selv tror på, men jeg vil have lov til at have det synspunkt, at et ekstra administrativ led, ikke forenkler sundhedsvæsenet.
Det falder mig for brystet, at et ekstra administrative led, skulle være bedre end et folkelig islæt, som kunne varetages af kommunalpolitikere.
Jeg er ikke optaget af, om regionsråd skal bestå eller nedlægges, men jeg er optaget af, at vi stopper for mere akademisk styring, i vort skønne land.
Dog er der mange ting som glæder mig.
  • Det glæder mig, at den sundhedsreform, vi nu har levet under de seneste 10 til 12 år, får så meget ros nu, men jeg erkender også at der er behov for at kommunerne kommer mere op på “beatet”, for at løse udfordringen med det nære. Her vil jeg gerne medgive, at det i høj grad er økonomien som hidtil har virket hindrende.
  • Det glæder mig, at praksis får mere fokus, og at presset for at få læger ud i tyndt befolkede områder, tilsyneladende intensiveres.
-Det glæder mig, at patientrettigheder sættes mere i fokus, og at vi nu får en klar definition af sundhedsvæsenets opgave. En kvalitetsplan med bindende krav til det nære, som det hedder sig, vil være fremmende.
Man kan så spørge om det kommunal selvstyre fremmes af det?
Der vil fortsat være ulighed i sundhed, men det er klart, at de ekstra 6 milliarder som afsættes, vil gavne området. Det er den økonomi vi har talt for i mange år, omend det stigende antal ældre, alene vil sluge meget af stigningen.
Jeg glæder mig også over, at der skal uddannes flere læger og sygeplejersker.
Styrkelse af patientrettigheder, vil også gavne privathospitalerne, hvilket jeg hilser med tilfredshed. Konkurence er godt, når det ikke blive den enkeltes pengepung, der skal afgøre om en behandling gennemføres hurtig.
Hvad så med de mindre kommuner, som fremover skal løse flere omkostningstunge opgaver? Ja det bliver en udfordring, og det vil kræve meget mere samarbejde mellem kommunerne. Alle kommuner kan ikke løse alting. Man skal i høj grad trække på hinandens kompetence.
Jeg ved, efter 25 års erfaring, at det ikke altid er ligetil.
Hvis man er tilhænger af forvaltningsstyre, ja så er udspillet godt, men afstanden mellem den almindelige dansker, og det specialiserede sundhedssystemet bliver længere. Måske er det bare sådan udviklingen går, -men jeg vil stille det spørgsmål, – vil det ikke trække Danmark skæv mod øst?
Endelig ser jeg frem til at staten bliver bedre til drift, end de eksempler vi alle kender. Det nære skal vi nok klare i kommunerne.
Med disse bemærkninger, så ønsker jeg alt det bedste for sundhedsvæsenet.

 

Forfatter

Related posts

Top