Læserbrev: Når hykleriet når nye grænser

Læserbrev af 
Casper Søe-Larsen, kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted for Liberal Alliance.

Svar til læserbrev af MF Simon Kollerup og Tore Müller, begge Socialdemokratiet, bragt d. 3/6. Begge Socialdemokratiet.

Kære Simon og Tore,

Det klinger hult og er decideret upassende når I forsøger at agere forsvar for vores allesammens folkeskole.

Først og fremmest bør vi få styr på fakta; der investeres i dag på landsplan hele 68.178,- i gennemsnit pr. elev i folkeskolen. Det er hele 3.349,- mere pr. elev end da Socialdemokratiet sidst havde regeringsmagten.

Ansvaret for driften af folkeskolerne ligger – som I ved – hos kommunerne. Det betyder altså at eventuelle lukkede skoler, færre eller flere penge helt og aldeles kan tilskrives lokale politikeres økonomiske prioriteringer. I Thisted Kommune betyder det helt konkret at skoleområdet i dag tilføres/drives for cirka 8 mio. kroner mere om året ift. taksten tilbage i 2015, mens Morsø Kommune har haft et unaturligt højt udgiftsniveau til driften af folkeskolen ift. landsgennemsnittet. Det har politikere på Mors valgt at korrigere hvorfor der bruges færre penge på folkeskolen i Morsø Kommune. Det er nemlig kommunalt selvstyre og retten til at prioritere lokalt.

Vi kan dermed konkludere: den afgående regering har ikke nedprioriteret folkeskolen økonomisk – tværtimod bruges der flere penge pr. elev end tidligere.

Men tilbage til overskriften; hvori består hykleriet?

Ser I, det består slet og ret i at Socialdemokratiet – jeres eget parti – var hovedarkitekter bag historiens værste angreb på folkeskolen. I 2013 stemte jeres parti nemlig for folkeskolereformen som hverken lærere, forældre og slet ikke børn havde efterspurgt. I øvrigt uden nogen som helst forskningsmæssig evidens for at grebene i reformen havde nogen positiv effekt. Nu, fem år senere, er vi klogere. Jeres reform har intet godt gjort for folkeskolen. Tværtimod sakker vores elever bagud ift. sammenlignelige lande og flere går sågar i skole med ondt i maven. Et resultat af indskrænkelse af lærerens didaktik, tossede ”læringskrav”, over 3000 bindende mål, længere skoledage, mindre fritid og ikke mindst nationale test som også Socialdemokratiet og jeres daværende undervisningsminister i 2011 fik trumfet i gennem med et forlig på Christiansborg – udenfor forliget stod Liberal Alliance og Enhedslisten som reelle vogtere for folkets skole.

Kære Simon og Tore. Jeg gentager; med ovenstående resume af jeres partis angreb på folkeskolen er jeres læserbrev både hyklerisk og upassende. Og hvad skulle få vælgerne til at tro at I denne gang mener hvad I siger?

Denne valgkamp har handlet om mange ting, men et forsvar af skolevæsenet i Danmark skal ikke komme fra Socialdemokratiet. Partiet som tilbage i 2011 lagde store dele af folkeskolen i ruiner og som i 2019 ønsker at fjerne det økonomiske grundlag for friskolerne som i dag rummer cirka 20% (!) af skolebørnene i Thy og på Mors.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Danmarks Statistik.

Forfatter

Related posts

Top