Læserbrev: Mere luft til vores friskoler

Læserbrev af
Martin K. Madsen, folketingskandidat for Liberal Alliance i Thistedkredsen.

Socialdemokraterne har barslet med at ville sænke den såkaldte koblingsprocent fra det nuværende niveau på 76% og ned til 71%. 71% var netop det niveau, der gjaldt ved sidste valg og siden da har regeringen på Liberal Alliances foranledning hævet procentsatsen til 76%, hvilket i praksis giver helt almindelige forældre bedre muligheder for at vælge alternative skoleløsninger til deres børn.

Jeg mener, at det er en helt forkert vej at gå fra Socialdemokraternes side. Procentsatsen skal snarere yderligere i vejret.

Hver gang en folkeskole får 100 kr. per elev, så får en friskole kun 76 kr. Sænker man satsen, så vil det medføre øget brugerbetaling, skolelukninger og færre muligheder for vores børn. Hæves satsen omvendt, så vil vi åbne op for endnu flere muligheder, eftersom det bliver muligt for skolerne at oprette flere linjer, eksperimentere mere og derved give eleverne et mere alsidigt udbud.

Folkeskolen er et fantastisk tilbud, som er nedfældet i grundloven. Men folkeskolen er ikke den bedste løsning for alle børn, og derfor skal vi åbne op for, at flest mulige forældre får flest mulige tilbud på hånden, så de kan vælge den skolegang, der er bedst for deres børn.

Derfor skole de frie skoler sikres de bedst mulige rammevilkår, fordi en sænkelse af koblingsprocenten kun vil fremme ensliggørelse, og det er ingen tjent med!

 

Forfatter

Related posts

Top