Læserbrev: Flere varme hænder, tak!

Læserbrev af
Brian Nielsen & Ib Stanley, Nye Borgerlige Thisted kommune

I Thisted kommune bliver borgerne år for år mødt med krav om besparelser og forringelser på kernevelfærden af de siddende politikere. 

Det er både indenfor ældre, handicap og socialområdet, såsom børneområdet. Ingen går fri.
Sideløbende opbygger de siddende politikere en større og større centraladministration og ledelse. Hvorfor er uvist i skrivende stund, men vi kommer til at dykke ned i tallene.

Faktum er, at man siden 2016 har tilført hele 36.346.000 kr. i alt til dette område. I 2020 brugte kommunen 5669,- pr. indbygger, mens man i 2016 brugte 4832,- pr. indbygger. De nævnte tal er pris og løn indekseret. Vi siger ikke, at der ikke skal være ledelse og andet administration. Men mon ikke vi mere eller mindre kan klare os med den administration, vi havde tilbage i 2016.

Nu bliver Nye Borgerlige i Thisted beskyldt for at ville skære ned på kernevelfærden. Det er simpelthen usandt. Vi vil netop sikre borgernes kernevelfærd. Vi er garant for, at kernevelfærden får et fortjent løft. Vi vil sikre, at pengene bliver brugt de rigtige steder. Det handler om varme, kontra, kolde timer.
Vi vil se på de mange ledelseslag og ledere, vi har i kommunen i dag, og hvordan det er sat sammen organisatorisk. For det er et ufravigeligt krav fra Nye Borgerlige ved de kommende forhandlinger (hvis vælgerne giver os mandat), at der skal omfordeles en betragtelig antal kolde timer til varme timer. Vi har i kommunen en stor personalegruppe indenfor ældre, handicap og børn og unge, som arbejder under forhold i dag, som ikke er optimale. Det er blevet deres tur. Til den opgave skal vi bruge de kompetente ledere, der kan varetage det store overblik over flere områder, mens man kan forestille sig, vi bruger faglige ansvarlige i stedet for. Der er mange muligheder, men nogen gange kan man ikke se skoven for bare træer…

Forfatter

Related posts

Top