Læserbrev: Det skal være slut med at spare på folkeskolen

Læserbrev af
Folketingsmedlem Simon Kollerup og formand for børne- & kulturudvalget i Morsø Kommune, Tore Müller. Begge Socialdemokratiet.

Folkeskolen er en de af vigtigste institutioner i vores samfund – hvis ikke den vigtigste. Det er her, vi danner og bygger fundamentet for vores børn og Danmarks fremtid. Men en stærk folkeskole, hvor vi giver børnene de bedste forudsætninger for læring, næring og udvikling, kræver, at man fra politisk side tør tage ansvar og stoppe besparelserne på uddannelse. Altså en prioritering af folkeskolen.

Siden regeringen kom til er der skåret hele 1,2 mia. kr. på folkeskolen. Bare i Morsø og Thisted Kommune har kommunerne været tvunget til at spare hele 12 millioner kroner på folkeskolen for at dække den demografiske udvikling. De besparelser kan både elever og fagpersonale mærke i dagligdagen, og hvis vi fortsætter på samme måde, bliver det svært at opretholde den folkeskole, som skal klæde vores børn på til fremtidens udfordringer. Lige nu oplever vi, at flere børn ikke trives godt nok. Flere elever føler sig stressede. Og vores unge med flest udfordringer, risikerer at blive glemt bagerst i lokalet.

Der er behov for en mere varieret undervisning med færre nationale tests i de små klasser. Og ledere og medarbejdere skal have ro til at udføre kerneopgaven tilfredsstillende, modsat i dag, hvor arbejdsdagen er fyldt med ofte unødvendige styring- og dokumentationskrav. Men det kræver, at man fra politisk hold tør satse mere på folkeskolen – vi skal værne om den og udvikle den. Derfor mener vi begge, at det er tid til at stoppe besparelserne på uddannelse og prioritere vores fælles fremtid – ikke mindst folkets og fællesskabets skole.

Forfatter

Related posts

Top