Kystsikring: Lokale har indsamlet 550.000 kroner

Alt tyder på, at et godt 140 meter langt hul i kystsikringen ved Lild Strand nu bliver lukket.

I hvert fald er både sommerhusejere og fastboende gået sammen om at samle penge ind til finansieringen. Indtil videre er der i fællesskab blevet givet tilsagn om 550.000 kroner. Det skriver Nordjyske.

Sommerhusejer Svend Krebs, som er initiativtager til at en strækning langs kysten sidste år blev sikret med store sten, forventer, at den sidste del af kystsikringen nu bliver etableret.

De indsamlede penge skal bruges til at medfinansiere den del som Thisted Kommune har ansvaret for, men som man ikke har ønsket at kystsikre fordi området der i givet fald skulle sikres ikke omfatter bebyggelse, men derimod en parkeringsplads blandt andet. Derfor er den del af kysten indtil videre blot blevet sikret med sandfodring.

Prisen for den hårde kystsikring lyder på omkring 10.000 kroner. pr meter, hvilket betyder, at der i alt skal bruges tæt på 1,5 millioner kroner til projektet.

Thisted Kommunes udvalg for klima, teknik og miljø skal behandle sagen på et møde i næste måned.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top