Kurven er knækket for nordjysk turisme

Efter en årrække med stagnerende overnatningstal er der nu god grund til at klappe i hænderne i det nordjyske turismeerhverv.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at Nordjylland nu placerer sig over landsgennemsnittet inden for dansk turisme. Dermed er kurven for nordjysk turisme knækket efter flere år med stagnerende overnatningstal.

– Det glæder os, at vi nu begynder at mærke effekten af en øget brandingindsats i 2019 samt et styrket samarbejde i turismeerhvervet. Det har længe været kendt, at nordjysk turisme ikke har vækstet i samme takt som de øvrige regioner, men når vi ser på udviklingen i årets første seks måneder, placerer Nordjylland sig nu over landsgennemsnittet på samtlige markeder, forklarer direktør i VisitNordjylland, Ann Marie Søborg Karkov.

De samlede overnatningstal i første halvår viser en nordjysk stigning på 7,23 procent, mens landsgennemsnittet i samme periode placerer sig på 4,68 procent. Det er særligt på de udenlandske markeder, at Nordjylland udmærker sig positivt, hvor lande som Norge og Tyskland er blandt højdespringerne med en stigning i antallet af overnatninger på henholdsvis 8,5 og 14 procent.

– Nordjylland har en masse at byde på overfor turister, og vi er blevet meget bedre til at fortælle om og udbrede kendskabet til regionen ude i verden samt i resten af Danmark. Men arbejdet er langt fra slut – vi er jo først lige startet, og der er behov for endnu mere fokus og samarbejde, hvis de kommende år også skal byde på vækst, understreger bestyrelsesformand i VisitNordjylland, Rikke Gandrup.

Nordjylland placerer sig desuden over landsgennemsnittet i fremgangen af danske, hollandske, engelske, amerikanske og svenske overnatninger, der samlet set er vækstet med over 35 procent. Også de nordjyske attraktioner har oplevet massiv fremgang i løbet af sommeren, hvor Aalborg Zoo og Nordsøen Oceanarium fx har oplevet en stigning i besøgstal på henholdsvis 19 og 22 procent.

Fælles vækst skaber resultater
Markedsføringen af Nordjylland er blevet intensiveret markant i 2019 som en del af den nye strategi ”Fælles retning for nordjysk turisme”. Strategien blev i juni 2018 vedtaget af alle 11 nordjyske kommuner i regi af Business Region North Denmark og omfattede blandt andet en stigning i markedsføringsbudgettet fra 15 millioner kroner i 2018 gradvist til 50 millioner kroner i 2021.

– Turisme er og bliver et af de vigtigste erhverv i Nordjylland, og det glæder os derfor nu at kunne konstatere, at den fælles indsats i 2019 har virket. Når vi er fælles om turismesamarbejdet, står vi stærkere i vores ambition om at løfte kvaliteten og dermed øge turismeomsætningen til gavn for vækst og udvikling i hele regionen, slutter bestyrelsesformand i Business Region North Denmark Mogens Christen Gade.

Arkivfoto: Jesperhus

Forfatter

Related posts

Top