Kommune styrker indsatsen over for sygemeldte borgere

Lemvig Kommune styrker nu indsatsen over for sygemeldte borgere.

En fremskudt sundhedsmedarbejder knyttes til Jobcentret i samarbejde med Sundhedsafdelingen. Målet er, at borgerne bliver bekendt med, og også benytter sig af de muligheder og tilbud, der findes i Sundhedsafdelingen.

Den fremskudte sundhedsmedarbejder tager en samtale med den sygemeldte hurtigt efter henvendelse til Jobcentret. Her fortæller medarbejderen om de sundhedsfremmende tilbud, kommunen tilbyder.

Sundhedsfremme
Borgeren kan få alt fra råd og vejledning til en afklarende samtale, som hjælper til at finde den rette hjælp for at styrke helbredet.

Den fremskudte sundhedsmedarbejder har viden og indsigt om forebyggelse af skader og besvær, kost, rygning, alkohol, og hvad mangel på motion fører med sig. Medarbejderen sætter også fokus på den betydning, sammenhængen mellem kroppen og det mentale har for borgerens daglige velvære.

Forfatter

Related posts

Top