Klimaet har fået stor indflydelse på boligmarkedet

Det varme vejr og de mange skybrud har medført, at boligkøberne i stigende grad tjekker risiko for oversvømmelse før de køber boligen, og det får betydning for prisen.

– Vi ser, at flere er bevidste om beplantning på grunde. Hvis der findes træer, som giver skygge og som samtidig kan optage store mængder regnvand, så giver det plus i karakterbogen og sikrer sælgeren højere pris, forklarer Jan Schøtt-Petersen, formand for Danske BOLIGadvokater.

Danske BOLIGadvokater, der arbejder i hele Danmark, ser et tydeligt mønster i at klimarisici påvirker boligkøbernes vilje til at købe og betale sælgers pris.

Oversvømmelse og skybrud
Køberne undersøger i stigende grad for risiko for oversvømmelse ved skybrud. Risiko for oversvømmelse afhænger nemlig i høj grad af boligens placering i terrænet og hvor let regnvand kan sive ned i undergrunden eller ledes væk på anden måde.

Det koster op mod 400.000 kr. at renovere en kloak og sikre sin kælder. En ekstraregning som stadigt flere boligkøbere siger nej tak til. Mange nye husejere opdager dog for sent, og først når de er flyttet ind, at der er noget galt. Typisk efter et særlige kraftigt regnskyl, hvor opstigende vand fra kloaksystemet trænger ind i huset.

Klimaforandringer kombineret med store tagflader på husene samt mange kvadratmeter flisebelagte arealer, giver risiko for oversvømmelse. Og risikoen bliver stærkt forøget, hvis kloak og afløb er for små, eller tilstoppede.

Derudover skal man som køber være opmærksom på, at tilstandsrapporten omfatter ikke et kloakeftersyn.

På www.klimatilpasning.dk eller www.dingeo.dk kan man i øvrigt få et overblik over hvilke områder, der kan blive berørt af oversvømmelser ved et stigende havniveau.

Desuden findes information om den forventede stigning i vandstanden i havet på grund af klimaforandringer i dette århundrede.

Pressefoto: Danske Boligadvokater

Forfatter

Related posts

Top