Idag starter retssagen: Anklagemyndigheden går efter forvaring

Idag starter retssagen mod en 35-årig mand, der er tiltalt for voldtægt ved samleje og andet seksuelt forhold end samleje samt langvarig frihedsberøvelse af en 9-årig pige fra Vinderup.

Ifølge anklageskriftet fandt overgrebene sted den 13. juni 2018 ved pumpehuset på Sallingsundvej på Mors, efter at den tiltalte havde fået pigen til at sætte sig ind i hans bil i Vinderup.

Manden er derudover tiltalt for overtrædelse af straffelovens §123 ved at have truet pigen til at afstå fra forklaring til politiet eller i retten.

Da den tiltalte ikke har ønsket medvirken af nævninger, vil sagen blive behandlet som domsmandssag ved Retten i Holstebro. Sagen er berammet til 9 retsdage, og dommen forventes afsagt den 9. juli.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om forvaring.

Hvad er forvaring?
Forvaring er formelt set ikke en straf, men en foranstaltning, der træder i stedet for straf, når den dømte anses for at være særligt farlig.

– På den måde minder forvaring om fængsel på livstid. Det er de eneste former for frihedsberøvelse af ikke-utilregnelige personer, som er uden tidsbegrænsning.

– Forvaring kan kun gives, hvis den dømte anses for at være farlig. Formålet er at beskytte samfundet mod den pågældendes farlighed.

– Forvaring forveksles ofte med dom til anbringelse. Forskellen er dog, at anbringelse anvendes over for utilregnelige personer – for eksempel sindssyge og mentalt retarderede.

– En dom til forvaring forudsætter, at retten finder det nødvendigt med en tidsubestemt foranstaltning frem for straf for at forhindre den dømte i at begå ny farlig kriminalitet.

– Efter tre års forvaring – og siden en gang om året – har Kriminalforsorgen pligt til at tage stilling til, om foranstaltningen skal fortsætte.

* Hvor forvaringsdømte opholder sig i et fængsel, så bliver de anbringelsesdømte anbragt på for eksempel en psykiatrisk afdeling eller et bosted for mentalt handicappede.
Kilder: Kriminalforsorgen, Straffeloven, Prøveudskrivningsbekendtgørelsen.

LÆS OGSÅ:

35-årig truede 9-årig til tavshed med kniv

 

Forfatter

Related posts

Top