Højskolens formand takker forstandere for en “exorbitant stor indsats”

Tirsdag aften afholdtes den første ordinære generalforsamling nogensinde i Højskolen Mors. Generalforsamlingen er af flere omgange blevet udsat på grund af corona.

Højskolens formand Svend Erik Jørgensen udtrykte i sin beretning stor stolthed over, at det er lykkedes at få højskolen op at stå på trods af skepsis, corona og diverse andre uforudsete forhindringer.

– Men det lykkedes på grund af stor lokal opbakning fra frivillige kræfter, virksomheder Morsø Kommune og Frøslev Mollerup Sparekasse, sagde han bl.a. fra talerstolen.

Svend Erik Jørgensen roste samtidig et engageret og dedikeret personale med forstanderparret Mette Damiri og Nikolai Seidelin i spidsen, som han takkede for en “exorbitant stor indsats”.

Forstanderparret fortalte i deres beretning om ”kampen for højskolen” – kampen for kompensationsordninger. Forstanderparret kunne desuden berette om en højskole, der har haft fulde huse i foråret og med ventelister på stort set alle sommerens og efterårets kurser.

Højskolen kom ud af 2020 med et overskud, selvom der var budgetteret med underskud. Revisor Flemming Hansen fra Brandt Revision var fuld af beundring for driftsresultatet, når man tager i betragtning, at højskolen åbnede 1.8. og straks blev ramt af restriktioner.

Bente Riis og Ellen Philipsen Dahl ønskede at træde ud af bestyrelsen. I stedet valgtes Clara Espersen og Ivan Clausen til højskolens bestyrelse. Der var genvalg til formand Svend Erik Jørgensen, næstformand Tonny Nedergaard, Jens Jørgen Jensen og John Christiansen. Herudover er Jette Jepsen udpeget til bestyrelsen af Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top