Hjælpepakker sikrer Museum Thy overskud

Selvom store dele 2020 var præget af nedlukning kan Museum Thy alligevel fremvise et overskud i regnskabet for sidste år.

Overskuddet lyder på godt 830.000 kroner, hvilket bl.a. kan forklares med statens hjælpepakker. Museet har modtaget i alt 2 millioner kroner til støtte for både billetindtægter, lønkompensation og faste omkostninger. Desuden har Thisted Kommune sidste år ydet et driftstilskud på 5,250 millioner kroner. Driftstilskuddet til Museum Thy er med budgetvedtagelse for 2020 desuden forhøjet med 750.000 kr. i 2021, 850.000 kr. i 2022 og derefter 925.000 kr. pr. år.

Fra tidspunktet for corona-pandemiens udbrud i Danmark blev alle museets medarbejdere bedt om at reducere udgifter, hvor det var muligt.

– Personalet ved Museum Thy har i 2020 udvist stor loyalitet og forståelse for den specielle situation, som Covid-19 medførte. Der er derfor grund til at takke dem for indsatsen, hvilket absolut har været medvirkende til det positive resultat i et eller negativt præget år, skriver ledelsen afslutningsvist i sin beretning.

På trods af påholdenhed har museet sidste år foretaget sig en række investeringer. Blandt andet er der investeret i et affugtningsanlæg, toget ved bunkermuseet i Hanstholm er blevet renoveret og der er blevet købt en varebil og en plukkelift til brug ved flytning af magasin fra Vang til Thisted.

Forfatter
Tags

Related posts

Top