Gymnasieelever klumper sig sammen efter forældrenes indtægter

Over de seneste 20 år har gymnasieelever i stigende grad søgt gymnasier med andre, der ligner dem selv.

Et notat fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at andelen af stx-institutioner med et blandet elevgrundlag, målt på forældrenes indkomst, er faldet fra 67 procent i 2000 til 38 procent i 2019.

I 2000 havde 97 af 145 gymnasier en blandet elevsammensætning. I 2019 var det 57 af 149, skriver Jyllands-Posten.

Den stigende polarisering er mest tydelig i hovedstadsområdet. Her har gymnasier i nærheden af udsatte boligområder en etnisk skæv elevsammensætning. Men også i resten af landet er andelen af gymnasier med et blandet elevgrundlag faldet. I Nordjylland havde 13 af i alt 15 gymnasier således et blandet elevgrundlag i 2000. I 2019 var det syv af gymnasierne.

Det bekymrer Søren Hindsholm, der er formand for fordelingsudvalget i Nordjylland. Udviklingen viser ifølge ham, at “Danmark bliver opdelt mere og mere”.

For at et gymnasie lever op til Børne- og Undervisningsministeriets definition på at have et “blandet elevgrundlag” skal 10-30 procent af eleverne have forældre, der ligger i den femtedel på landsplan, der har de højeste indtægter. Ligeledes skal 10-30 procent af eleverne have forældre, der ligger i den femtedel, der har den laveste indtægt.

/ritzau/

Forfatter

Related posts

Top