Glatte veje udfordrer skolebussen

Det er meget glat i Thy og på Mors i dagt. Det udfordrer blandt andet Morsø Bustrafik, som også kører for NT, i øjeblikket.

De kører en del skolebørn til og fra skole, men nogle steder er dette ikke muligt i dag.
Martin Josefsen fra Morsø Taxi og turisttrafik fortæller til Limfjord Update, at de børn der ikke kan køres hjem, transporteres tilbage til udgangspunktet, altså skolen.
Det er beklageligt siger han, men sikkerhed fremfor alt andet.

Forfatter
Top