Fortidsmindedag ved Lundehøj

Søndag 25. april afvikles den årlige, nationale fortidsmindedag, hvor der sættes fokus på de mange fredede fortidsminder i Danmark.

– Sammenlignet med vore nabolande er vi her i landet i særlig grad rige på velbevarede levn fra fortiden, bl.a. takket være en tidlig fredningsindsats, og derfor bliver vi på næsten hvert eneste bakkedrag mindet om landskabets historiske dybde, siger formidlingsinspektør og arkæolog Charlotte Boje H. Andersen fra Museum Thy, der har det arkæologiske ansvar i både Thisted og Morsø kommuner.

Museum Thy har i år valgt at invitere til et arrangement ved én af egnens fine fortidsminder, nemlig jættestuen Lundehøj ved Heltborg. Jættestuen er fra bondestenalderen og dermed omkring 5000 år. Den er kendetegnet ved sit store stenkammer, der sammen med et mindre tilstødende kammer er dækket af en mægtig gravhøj.

– Her begravede vores forfædre deres afdøde, og her udførte de ritualer, der var forbundet med gravlæggelserne. Man kan kravle ind i gravkammeret og beundre bygningsværket, men man kan også fra højen og dens omgivelser nyde det fine Limfjordslandskab, siger Charlotte Boje H. Andersen.

Med Fortidsmindedagen markeres samtidig, at jættestuen nu igen er åben for publikum. I fjor var det nødvendigt at lukke for Lundehøj på grund af fare for nedstyrtning af både jord og sten, og der blev gennemført en større renovering og sikring sidst på året i 2020. På grund af det våde vejr skred noget af jorden ned i gangen hen over vinteren, men nu er det bragt i orden, og publikum har atter adgang.

Med forårets og sommerens komme vil højen igen blive dækket af vegetation.

Fortidsmindedagen afvikles under hensyn til coronarestriktionerne, og derfor er det nødvendigt med tilmelding til Thisted Museum. For at undgå sammenstimling vil det være muligt at aftale et tidspunkt for deltagelse i løbet af eftermiddagen, og på den korte gåtur fra parkeringspladsen til Lundehøj vil man møde museets medarbejdere, der fortæller om jættestuen og om stenalderen.’

Der vil desuden være små smagsprøver på stenalderkost. Fortællingen om jættestuens konstruktion og restaurering står Slots- og Kulturstyrelsens medarbejder Lars Bjarke Christensen for.

– Fortidsmindedagen er også Museum Thy’s første offentlige udendørsarrangement i år, og vi håber, det er startskuddet til flere gode museums- og formidlingsoplevelser i 2021, siger Charlotte Boje H. Andersen.

Forfatter

Related posts

Top