Forbud mod al færdsel ved Bulbjerg forlænges

I marts indførte Midt- og Vestjyllands Politi et midlertidigt adgangsforbud ved Bulbjerg Klint for at forebygge fare for enkeltpersoners sikkerhed.

Forbuddet er nu blevet forlænget, så det gælder til og med den 10. august 2022, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Baggrunden for forbuddet:

Naturstyrelsen Thy observerede den 10. marts 2022 et større skred/klippefald ved den nordøstlige del af Bulbjerg Klint.

Kystdirektoratet har efterfølgende den 21. marts 2022 udført en besigtigelse af lokaliteten, og har vurderet, at yderligere skred vil forekomme inden for kort tid som følge af naturprocesser og tyngdekraftens påvirkning af klinten.

Midt- og Vestjyllands Politi har lagt vægt på oplysningerne fra Kystdirektoratet, herunder at Bulbjergknuden fremstår med en høj og stejl kalkklint mod havet, der nedbrydes langsomt under påvirkning af vind og vejr.

Forud for skredet den 10. marts 2022 var vejret præget af meget nedbør og nattefrost.  Efter skredet står de involverede dele af klinten med tydelige og skarptskårne brudflader.

Flere steder læner ikke-nedfaldne dele af klinten sig ud over klintens generelle lodrette position, ligesom der er flere større og mange mindre revnedannelser i klintens lag, der står skråtstillet nær det observerede skred, som tegn på aktiv bruddannelse i klinten.

Midt- og Vestjyllands Politi vurderer, at det på baggrund af nedstyrtningsfaren er nødvendigt at indføre adgangsforbud i området for at forebygge fare for enkeltpersoners sikkerhed.

Foto: Presse-fotos.dk

Forfatter

Related posts

Top