Født socialdemokrat stiller op for første gang

Lene Damgaard Leth Poulsen er årgang 1956, og er gået på efterløn efter et langt arbejdsliv, men til november stiller hun op for første gang til kommunalvalget på Mors for Socialdemokratiet.

– Jeg synes politik er spændende. Jeg har ingen erfaring inden for politik, men jeg vil meget gerne være med til at sætte mit præg på de beslutninger, der tages i kommunalbestyrelsen. Det er min overbevisning, at de politiske visioner og værdier i socialdemokratiet rammer og rummer bredt til gavn for os alle på vores smukke ø, siger hun.

Hun har boet på Mors hele sit liv. Voksede op i Nykøbing som nummer fem i en søskendeflok på seks i et hjem med en enkelt indtægt.

– Der var ikke penge til mange fornøjelser. Jeg lærte tidligt “Gør din pligt og kræv din ret”, “Vær mod andre, som du ønsker, de er mod dig”, og “Lev dit liv, mens du lever”. De værdier fik jeg med fra mine forældre, som begge stemte socialdemokratisk, fortæller hun.

Sit arbejdsliv begyndt hun som avisbud og barnepige, og senere blev hun pelssyerske, butiksassistent, DJ rundt om i Danmark, inden hun arbejdede et år på et alderdomshjem. Siden blev hun uddannet som pædagog, og har arbejdet med børn og familier, dels som dagplejer, støttepædagog og børnehavepædagog, leder i en børnehave, klasselærer i modtagerklasse og familiekonsulent i Center for børn og unge.

– Nu arbejder jeg som frivillig på Perlen Café og Værested. Her nyder jeg at kunne bidrage med min hjælp og at være en del af et rummende og givende fællesskab, siger hun.

Lene Damgaard Leth Poulsen er gift og har fire voksne børn, hvoraf de to bor på Mors, hun har fem børnebørn og hendes mand har to voksne børn, hvoraf den ene bor på Mors.

– Så fritiden går blandt andet med at se mine børnebørns håndboldhjemmekampe og hygge med de yngste børnebørn. Jeg nyder også fritiden på ture rundt om på Mors, haven og hygge med skønne naboer og venner, at strikke, læse en god bog og se en god film, god mad og et godt glas vin til, fortæller hun.

Som sine mærkesager nævner hun det sociale fællesskab.

– Alle på vores ø skal føle sig som en del af fællesskabet. Jeg brænder for solidaritet og retfærdighed, slår hun fast.

– I Danmark anerkender vi, at motion, sund kost og at rygning er usundt er afgørende for vores fysiske velvære. Men behovet for fællesskaber og at høre til er mindre kendte faktorer for den enkeltes trivsel og levealder. Vi må ikke glemme værdien af et stærkt fællesskab, hvor der er plads til alle uanset baggrund, uddannelse ressourcer og interesser.

– Jeg vil gerne bidrage med en indsats på det sociale område. For eksempel ved at lave flere sociale tilbud rundt omkring på øen ad frivillighedens vej. Det kan være tilbud for børn og unge, som savner et sted at kunne mødes i stedet for at sidde alene hjemme eller “fræse” rundt på knallert, måske få lidt hjælp til lektier fra frivillige eller bare hygge sig, siger hun.

Hun ønsker også at arbejde politisk for, at hele Mors skal være for alle.

– Vores ø skal hænge sammen og ikke opleves opdelt i by og land. Vi hører sammen, uanset hvor på øen vi har bosat os. Og åbenhed og ærlighed er meget vigtigt, når der bliver besluttet noget om udviklingen på vores ø. Alle skal have oplevelsen af, at det, der besluttes, er til gavn for os alle på Mors. Og jeg ønsker, at vores ø skal være attraktiv at flytte til for nye udefra eller for unge, som er flyttet herfra på grund af uddannelse eller arbejde. Jeg vil arbejde for, at alle deltager i at udvikle vores smukke ø, så der bliver endnu bedre plads til mennesker, til mere vild natur, økologi og dyrevelfærd, siger, siger Lene Damgaard Leth Poulsen.

– Jeg tror, der ligger mange skjulte kreative talenter gemt hos børn, unge og voksne, som endnu ikke føler sig integreret i det store fællesskab, og som måske ikke har tillid til “systemet”. Vi skal have alle med, slår hun fast.

Forfatter
Top