Flere voksne er aktive

Flere danskere dyrker idræt eller motion, både i forhold til sidste år og tiden før corona. Det viser en ny undersøgelse med knap 29.000 voksne borgere i DIF og DGI’s samarbejdskommuner i Bevæg dig for livet.

”Dyrker du normalt idræt og motion?” Sådan lyder spørgsmålet sendt ud til borgerne i Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI’s 29 samarbejdskommuner i Bevæg dig for livet.

Kommunerne har indgået en aftale med de to idrætsorganisationer om at arbejde aktivt for at sætte endnu flere borgere i bevægelse. Og kigger man på den seneste idræts- og motionsvaneundersøgelse, der netop er offentliggjort, er arbejdet på vej i den rigtige retning.

På spørgsmålet om man normalt dyrker idræt og motion, svarer hele 71 procent ’ja’ mod 59 procent sidste år. Tallet er også højere end før corona – i 2018 var det 62 procent, der svarede ja, og i 2019 var det 61 procent.

DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen, glæder sig over udviklingen:

”Det er rigtig godt, at flere voksne dyrker idræt og motion. Når det er sagt, så har vi stadig et vigtigt arbejde foran os, så voksne holder fast i motionsvanerne og i højere grad også får sved på panden og derved styrker den fysiske, mentale og sociale sundhed, ”siger hun.

12 procent svarer i undersøgelsen, ”ja, men ikke for tiden” til spørgsmålet om, om de normalt dyrker idræt og motion. I 2021 var tallet 19 procent.

Godt samarbejde med kommunerne

I de to idrætsorganisationer er der naturligvis glæde over at se så mange flere aktive voksne i de 29 kommuner, og at samarbejdet med kommunerne virker:

”Sammen med 29 kommuner arbejder vi for at få flere danskere til at dyrke motion. At vi så nu i denne undersøgelse kan se så stor en stigning på antallet af borgere, der dyrker motion, understreger bare, hvor vigtigt Bevæg dig for livets samarbejde er med kommunerne. Derfor skal vi naturligvis bare fortsætte det samarbejde, så vi kan fastholde de gode resultater og få endnu flere med, siger Hans Natorp, der er formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Kun hver tredje lever op til anbefalingerne

Selvom der i DGI og DIF er glæde over, at flere voksne er aktive, så er der stadig en stor opgave med at gøre endnu flere aktive og ikke mindst øge intensiteten, så pulsen kommer højere op, når voksne dyrker idræt og motion.

Undersøgelsen viser nemlig, at blot 36 procent af respondenterne lever op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger om, at voksne skal have minimum 20 minutters aktivitet med høj intensitet to gange om ugen.

Høj intensitet er fysisk aktivitet, hvor man føler sig forpustet og har svært ved at føre en samtale.

Tallet for, hvor mange voksne, der dyrker den anbefalede mængde af motion med høj intensitet, er dog højere i 2022 end i 2021, hvor kun 31 procent fulgte Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Forfatter
Top