Flere tusinde fik bøder i politiets sommerkontrol

I perioden 16. juni til 1. august blev over 2000 bilister sigtet for spirituskørsel, narkokørsel eller kørsel med medicin i blodet. Færdselsindsatserne var koordineret med Rådet for Sikker Trafiks kampagne Stop Spirituskørsel.

I kontrolperioden blev 852 bilister landet over sigtet for spirituskørsel og 1.172 blev sigtet for kørsel med narko eller medicin i blodet. Hertil kommer 169 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 49 ulykker, hvor føreren mistænkes for kørsel med narko eller medicin i blodet.

I gennemsnit sigtede politiet ca. 459 bilister om måneden for spirituskørsel i 2020 og ca. 693 for narkokørsel. Politiet registrerede ligeledes 125 færdselsuheld pr. måned i 2020, som var relateret til spirituskørsel samt 27 uheld, som var relateret til narkokørsel.

Der kan over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt over 5.500 i 2020. I samme periode er antallet af spiritusulykker faldet fra knap 2.800 til lidt over 1.500.

Spirituskørsel er et af ti fokusområder i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, der har til formål at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Politiet fortsætter løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel.

Foto: Thomas Tolstrup

Forfatter

Related posts

Top