Fiskeriminister varsler ændringer af styrelse efter kritik

Efter flere sager om kritisabel administration i Fiskeristyrelsen skal styrelsen have et kompetenceløft.

Det oplyser Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) i en pressemeddelelse tidligt fredag morgen.

– Vi har set en række eksempler på sager, hvor sagsbehandlingen har været stærkt kritisabel. Det skal vi have gjort op med, siger Eva Kjer Hansen i meddelelsen.

– Der er behov for en bedre forvaltningskultur i hele Fiskeristyrelsen. Det har vi allerede taget fat på, og med denne organisationsændring styrker vi forvaltningen og ledelsen yderligere. Samtidig er den et opgør med den kultur, der tidligere har været i administrationen.

Administrationen på fiskeriområdet er de seneste år blevet stærkt kritiseret af både Rigsrevisionen og Kammeradvokaten, som er statens primære advokat.

23. januar orienterede Eva Kjer Hansen om mistanke om uhensigtsmæssig sagsbehandling inden for tildeling af de såkaldte generationsskiftesild – i øvrigt en sag der udspringer fra Fur hvor den lokale fisker Johannes Christensen dog ikke mener der er noget at kritiserer ham for.

Nye kontorchefer og flere jurister
Som følge af sagerne skal Fiskeristyrelsen fra 1. maj 2019 styrkes gennem “en organisationsændring og ansættelse af to nye kontorchefer samt flere jurister”.

Der etableres to nye organisatoriske enheder, Regional kontrol Øst og Regional kontrol Vest, der skal have ansvar for fiskerikontrollen til lands og til vand.

De to enheder skal ledes af to nye kontorchefer, der skal referere direkte til direktøren for Fiskeristyrelsen, Nanna Møller. Derudover skal der ansættes to nye jurister.

– Den nye organisation skal styrke kontrollen og sikre kvalitet i styrelsens behandling af sagerne igennem hele processen – fra fysisk kontrol til afgørelse, siger Eva Kjer Hansen.

– Fiskeristyrelsen arbejder med et kompliceret regelsæt, og det er afgørende for borgernes retssikkerhed og tillid til myndighederne, at reglerne bliver forvaltet korrekt, ensartet og på et solidt grundlag.

Administrationen på fiskeriområdet er de seneste par år blevet stærkt kritiseret af både Rigsrevisionen og Kammeradvokaten, som er statens primære advokat.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen blev oprettet i 2011, men blev i 2017 splittet op, så der i dag er Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen.

/ritzau/

Arkivfoto

Forfatter

Related posts

Top