Fem dage – så var der grønt lys til at bygge

Thisted Kommune har den senere tid været omdrejningspunkt i en række sager der har fyldt meget i medierne. Men de gode historier skal også fortælles, og én af de gode historier kan du læse mere om lige her.

Historien starter en søndag for kort tid siden. Her sad Slagtermester Henrik Nørmølle fra Hurup Slagter sammen med sin svigerfar og skulle til at sende en ansøgning om byggetilladelse til at bygge det gamle postkontor i Hurup om til en slagterforretning.

At søge om en byggetilladelse foregår i dag digitalt og Henrik Nørmølle sad derfor sammen med sin svigerfar, Thorkild Overgaard, foran computeren og havde fundet frem til den digitale selvbetjeningsløsning ”Byg og Miljø” ved Thisted Kommune.

– Umiddelbart så det noget svært ud. Man skulle tage stilling til alt muligt. Nogle gange trykkede vi bare ”næste”, fortæller Henrik Nørmølle til Thisted Kommunes hjemmeside.

Som en del af ansøgningen er der 20 overordnede punkter, blandt andet ”brand og konstruktionsklasse” og ”erklæring om tekniske forhold” samt naturligvis det elementære som kontakt-oplysninger på ejeren og planlagt arbejde. Efter et par timer var skemaet udfyldt og de fornødne plantegninger og andre tegninger uploadet.

For en sikkerheds skyld gik Thorkild Overgaard hen til teamet Byg og Byfornyelse ved Teknik, Erhverv og Beskæftigelse allerede om mandagen, hvor han bad en byggesagsbehandler om at tjekke, om ansøgningen var korrekt udfyldt.

Torsdag i samme uge blev Henrik Nørmølle bedt om at ændre lidt ved dørene af hensyn til brandsikkerheden. Det var i småtingsafdelingen.

Fredag fik han sin byggetilladelse. Efter fem hverdage.

– Det var en meget positiv oplevelse. Jeg havde slet ikke regnet med, at det ville gå så hurtigt, siger Henrik.

Han havde på forhånd frygtet, at det kunne tage flere måneder at få en sag igennem myndighedsbehandlingen.

Danmarksmester i byggetilladelser
Thisted Kommune er af Dansk Byggeri to år i træk blevet kåret som Danmarks bedste til byggesagsbehandling.

– Vi gør jo egentlig bare vores arbejde, siger Kasper Justesen som er byggesagsbehandler ved Byg og Byfornyelse.

Han kan godt forstå, at det for hr. og fru Jensen kan virke uoverskueligt at sende en ansøgning om byggetilladelse via selvbetjeningsløsninger Byg og Miljø.

– Hvis man har mod på det, skal man endelig bare prøve. Det gør de fleste også, siger han.

Kasper Justesen understreger, at borgerne gerne må ringe eller komme forbi afdelingen i Hurup og få vejledning. For eksempel benytter man ofte forhåndsdialoger til at få klarlagt, hvilke dokumenter og forhold der er vigtige at have på plads, allerede inden ansøgningen sendes.

Thisted Kommune får 1000-1200 ansøgninger om byggetilladelser hvert år. Der er seks sagsbehandlere i afdelingen, der sparrer med hinanden. Sagsbehandlingen afhænger af, om andre myndigheder eller afdelinger skal vurdere ansøgningen. Det kan også være, at der er brug for yderligere bilag fra ansøgeren.

– Hvis det hele er oplyst, tager det som regel ikke mere end en-to uger at få en byggetilladelse. Men det kræver, at materialet er til det, siger Kasper Justesen.

Hvis en byggesag indebærer miljøgodkendelse, kan ansøgeren dog godt regne med op til et halvt års behandlingstid.

For Hurup Slagter betyder den hurtige sagsbehandling, at man straks kan gå i gang, selv om det er erhvervsbyggeri. For det gamle posthus ligger i et område, der er udlagt til erhverv.

Henrik Nørmølle har haft byggeriet i licitation, og han sigter efter, at den nye butik på godt 600 kvadratmeter står klar 1. juni. Slagterforretningen ejer han i fællesskab med Karsten Dige.

Foto: Hurup Slagter (privatfoto)

Forfatter

Related posts

Top