Færre ubesatte stillinger i bygge- og anlægsbranchen

Selvom jobbet er slået op, kan en virksomhed langt fra være sikker på at finde en ny medarbejder.

Ifølge Danmarks Statistik var der 36.700 ledige stillinger på det private arbejdsmarked i 4. kvartal 2018. De ubesatte stillinger udgør 2,1 procent af den samlede beskæftigelse. Men som noget nyt ligger bygge- og anlægsbranchen under landsgennemsnittet i den statistik.

Her lå andelen af ledige stillinger i 4. kvartal 2018 på 2,0 procent af beskæftigelsen. Det gælder dog ikke for de helt små virksomheder med en til ni ansatte. Her udgør de ledige stillinger 2,6 procent af beskæftigelsen.

– En overvægt af ledige stillinger i byggeriets mindste virksomheder dokumenterer, at det nu især er i det segment, der er vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Blandt andet er det svært for de små lokale virksomheder at konkurrere lønmæssigt med de store, og derfor er stillingerne i de små virksomheder også typisk ubesatte i længere tid, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Forfatter

Related posts

Top