Fælles komité for udbygning af Rute 26/34

Erhvervslivet bakker aktivt op om politikerne i et fælles ønske om tidssvarende infrastruktur på strækningen fra Hanstholm til Herning. Nu lægges der flere stærke kræfter bag de fælles kommunale argumenter for en udbygning af vejstrækningen.

Den politiske ledelse i Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner har besluttet at etablere en komité, der skal samle kommunernes erhvervsliv bag det politiske mål om, at strækningen udbygges til en såkaldt 2 plus 1 forbindelse. I første omgang er komitéens målsætning at blive en del af regeringens kommende udspil om de næste 10 års investeringer i infrastruktur i Danmark.

Komitéen organiseres med et formandskab bestående af borgmestrene Ulla Vestergaard, Thisted Kommune, Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune, Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommuner samt 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen fra Herning Kommune. Bestyrelsen kommer til at bestå af de 4 borgmestre, erhvervsdirektørerne fra de 4 erhvervsråd samt 1 erhvervsleder fra hver af de involverede kommuner:

Thisted Kommune: Direktør Bo Petersen, Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik
Morsø Kommune: Direktør Klaus Hansen, Tømmergaarden XL-Byg
Skive Kommune: Adm. direktør Poul Pedersen, Thise Mejeri
Herning Kommune: Salgschef Karsten Mæng, Danske Fragtmænd

Alle virksomheder i de 4 kommuner får mulighed for at blive medlemmer af komitéen, og erhvervslivet vil ved forskellige arrangementer i kommunerne blive nærmere informeret om planerne for komitéens arbejde.

Enighed vækker respekt
De 4 kommuners borgmestre siger i en fælles udtalelse om dannelsen af komitéen:

– I kommunernes dialog med politiske nøglepersoner på Christiansborg er vi blevet mødt med respekt for, at 4 kommuner kan finde sammen i et fælles ønske som dét, vi har. Vores gennemslagskraft styrkes markant af, at et enigt erhvervsliv bakker op om den politiske argumentation, vi fremfører. Derfor har vi fundet det naturligt at etablere en komité, der organiserer den fælles indsats, og som kan inddrage lokale virksomheder aktivt i dialogen med Christiansborg og de politikere, der skal prioritere statens investeringer i infrastruktur i de kommende år.

Vejnettet hæmmer væksten
Virksomhederne i de 4 kommuner er inde i en meget positiv udvikling. Men desværre kan erhvervslederne berette om mange eksempler på, at manglen på tidssvarende infrastruktur på Rute 26 og 34 fra Hanstholm til Herning hæmmer virksomhedernes vækstmuligheder.

Trafiktæthed, smalle strækninger og dårlige oversigtsforhold gør transporttiden unødigt lang og påvirker trafiksikkerheden negativt. Det gør det besværligt at få både varer og medarbejdere til og fra Nordvestjylland. Virksomhederne har reelt et potentiale, de ikke kan udnytte.

Derfor vil en mere tidssvarende vejføring fra Hanstholm til Herning kunne fungere som en katalysator for yderligere udvikling af det lokale erhvervsliv.

Forfatter

Related posts

Top