Et enstemmigt ja til sparekasse-fusion

Det er tidligere annonceret, at Dronninglund Sparekasse og Sparekassen Vendsyssel ønsker at fusionere efter sammenlægningsmodellen og dermed rykke en liga op.

På repræsentantskabsmøderne i henholdsvis Dronninglund Sparekasse og Sparekassen Vendsyssel blev sammenlægningsaftalen gennemgået, og repræsentantskaberne fik mulighed for at
tilkendegive, om de var positivt indstillet i forhold til at fusionere og sammenlægge de to sparekasser.

Ens for mødet i Sparekassen Vendsyssel og mødet i Dronninglund Sparekasse var, at sammenlægningen af de to sparekasser blev enstemmigt vedtaget, selvom der er tale om to veldrevne og særdeles solide sparekasser.

I den seneste imageundersøgelse, som Voxmeter har gennemført, blev Sparekassen Vendsyssel kåret til den tredjebedste i finanssektoren.

– Vores placering i Voxmeters imageundersøgelse forpligter, og vi tror på, at et godt image kommer af gode kundeoplevelser, som igen kræver dygtige og stolte medarbejdere. Derfor er
medarbejdertrivsel og uddannelse områder, som vi prioriterer højt, udtaler Vagn Hansen, administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel.

Konkurrencemyndigheder har allerede givet deres tilladelse til at gennemføre fusionen, så nu afventer man blot en godkendelse fra Finanstilsynet for at fusionen er en realitet.

Forfatter

Related posts

Top