Elektricitet og vand koster: Lejen mere end fordobles

Kolonihaveforeningen Vibeengen er blevet udvidet med 15 nye kolonihaver i Markedsgade i Nykøbing.

I forbindelse med etableringen af de nye kolonihaver, der har både vand- og el-tilslutning, er der også blevet lavet el-tilslutning for de 30 eksisterende haver.

Denne opgradering har fået Udvalget for Teknik og Miljø i Morsø Kommune til at godkende en prisstigning på 1400 kroner for den årlige leje.

Hidtil har lejen i Vibengen været 1200 kroner årligt, nu vil både disse haver og de nye koste 2600 kroner årligt. Derudover betales der 400 kroner for vand. Sidstnævnte ændres der ikke på.

Takstændringerne er aftalt med kolonihaveforeningen Vibeengen.

Forfatter
Top