Direktør-skifte på Mors

Hans Jørgen Ravnborg har siden 2016 været direktør med en særlig mission hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest (AMC). Og nu godt tre år efter, er missionen lykkedes og direktøren har valgt at lade sig pensionere.

– De senere år har været en turbulent tid for AMC, fortæller Hanne Majdecki, der er formand for bestyrelsen for Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest.

– Hans Jørgen har derfor haft til opgave at fortsætte den trimning af organisationen som allerede var påbegyndt. Og jeg må sige, at han har gjort det fantastisk flot sammen med resten af teamet på AMC og allerede i sit første år med et stort overskud til følge.

2017 og 2018 blev påvirket af omstændigheder som hverken centret eller Hans Jørgen Ravnborg har været herrer over. Alligevel er AMC kommet helskindet gennem en udfordrende periode og har nu et godt udgangspunkt for de kommende års udvikling.

Hans Jørgen Ravnborg selv har været glad for tjansen hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest, men har fundet at tiden er moden til en pensionering.

– Jeg synes, at vi er nået langt i min tid som direktør, ikke mindst takket været dygtige og engagerede medarbejdere og en dedikeret bestyrelse, der bakker op. Men efterhånden synes jeg, at det er blevet tid til at lukke dette kapitel og tage hul på et nyt.

Bestyrelsen for Arbejdsmiljøcenter Midt-vest vil gerne benytte lejligheden til at takke Hans Jørgen for indsatsen.

– Vi vil gerne vise Hans Jørgen, og omverden, at vi sætter stor pris på hans indsats som direktør. Derfor markerer vi hans afsked med en lille reception den 1. februar, hvor vi samtidig byder velkommen til vores kommende direktør, Thomas Rosenkrands, som vi også har store forventninger til, slutter Hanne Majdecki.

Receptionen foregår i centrets egne lokaler på Lyngbro 7 i Nykøbing d. 1. februar fra kl. 13-15 – alle er velkomne, hvis de blot tilmelder sig forinden. Tilmelding via info@amcmv.dk.

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for alle områder i arbejdsmiljøet. Centret har bred erfaring med arbejdsmiljø siden 1979 og har specialistviden inden for alle brancher. Samtidig er Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest en fondsejet virksomhed, som skal drives som en sund forretning uden aktionærer. Historisk set ændrede centret i 2009 navn fra BST Thy-Salling-Mors.

Forfatter
Top