Detailsalget steg i 2020

Salget i den danske detailhandel dykkede i december, hvor regeringen indførte restriktioner for at dæmme op for spredningen af coronavirusset.

Korrigeret for flere forhold er detailsalget faldet med 7,7 procent fra november til december. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Det faldende detailsalg kan blandt andet forklares med regeringens beslutning om at lukke store dele af detailhandlen. Det skete for at reducere risikoen for spredning af smitte i samfundet. Beslutningen betød, at storcentre skulle lukke fra 17. december. Kort efter skulle øvrige detailbutikker undtagen dagligvarebutikker og apoteker lukke fra 25. december.

– Det tyder således på, at disse restriktioner har påvirket detailhandlen, skriver Danmarks Statistik.

Med til historien om det faldende detailsalg hører det, at salget i månederne før december har ligget på et meget højt niveau.

Med tallene for detailsalget i december er der nu også overblik over udviklingen for hele 2020. Ifølge Niklas Praefke, cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation, er detailsalget steget med 3,5 procent i forhold til 2019.

Det betegner han som “en vild udvikling” med tanke på det alvorlige slag, som coronakrisen har givet til den danske økonomi.

– Det skal ses i lyset af, at detailsalget i de foregående måneder har ligget på et meget højt niveau. Siden genåbningen har detailsalget vist en usædvanlig styrke.

– Det skyldes, at meget forbrug blev udskudt under forårets nedlukning, og samtidig har udbetalingen af de indefrosne feriepenge givet danskerne ekstra købekraft, siger Niklas Praefke i en skriftlig kommentar.

Økonomen peger også på, at detailhandlen kan have nydt godt af, at andre brancher har været lukket ned eller omfattet af restriktioner i løbet af året. Det kan ifølge ham have været med til at flytte forbrug fra blandt andet rejser, restauranter og oplevelsesindustrien hen mod varer i detailhandlen.

/ritzau/

Forfatter
Tags

Related posts

Top