Det skal være slut med danske affaldsbjerge

Hver dansker smider 842 kilo affald ud. Hvert år. Allerede 26. marts overskred vi grænsen for, hvad vi i Danmark i hele 2021 kan tillade os at bruge af klodens ressourcer.

Derfor skal danskerne genbruge langt mere.

Et nyt fælles udspil fra Dansk Industri (DI) og Danmarks Naturfredningsforening (DN) skal nedbringe hver danskers affald med mindst 20 procent inden 2030.

DN og DI appellerer til politikerne om at vedtage en national strategi, som begrænser affald og øger genbrug.

De peger på fem konkrete forslag, som blandt andet sætter ind over for de enorme mængder af takeaway-emballage samt sikrer en grønnere brug af håndværkerfradraget.

Blandt andet foreslår DI og DN at udvide det eksisterende håndværkerfradrag, så det også omfatter reparationer af produkter i hjemmet.

I dag afholder udgiften til reparation mange forbrugere fra at fixe den gamle maskine, så de i stedet køber en ny.

Knap ni procent af alle husstande udskifter vaskemaskinen i løbet af et år. Det svarer til 220.000 solgte maskiner årligt.

Undersøgelser har vist, at næsten hver fjerde af de kasserede husholdningsapparater, der ryger på genbrugspladsen, kunne bruges igen.

/ritzau/

Forfatter

Related posts

Top