Det handler ikke blot om salg, men også økonomi

Toldbygningen er solgt pr. 1.3.22 hvilket er ensbetydende med, at turistbureauet skal flytte. Blandt mulighederne er adressen Vestergade 10C valgt, hvor der er nyrenoverede lokaler, og hvor man er tæt på mange P-pladser, hvilket er vigtigt.

Turistbureauet har gennem de sidste 46 år haft til huse på havnen, så det er med vemod, vi forlader lokalerne og en god huslejeaftale med Morsø Kommune fortæller Turistchef Bente Kristensen. Huslejeaftalen er desværre ikke gældende for de nye lokaler, så vi skal finde ca. kr. 275.000,- til betaling af denne del. I første omgang skæres der yderligere 1 ansat, hvilket betyder, at der reduceres betydeligt i vores aktivitetsniveau.

Vi vil dog arbejde ihærdigt på at finde flere indtægtsmuligheder samt opfordre flere til at tegne et medlemskab eller give et støttebidrag, så vi snarest kan ansætte og skrue fuldt op for aktivitetsniveauet igen.

Gennem året har vi haft en kæmpe opbakning fra erhvervet og fra private, hvilket har glædet/styrket os i en svær tid – stor tak til dem alle.

En streg er slået, og vi ser nu frem til at tage imod såvel turister samt lokale i vores nye lokaler. Vi forventer, at vi er klar til at slå dørene op senest 1. marts slutter Bente Kristensen

Foto: Pressefoto

Forfatter
Top