Den ressourceorienteret diskurs

Læserbrev af Anja Birch Alsøer (V), KV21-kandidat på Mors.

I børnehaven vurderes børn på, om de er skoleparate. I folkeskolen evalueres elevernes færdigheder jævnligt. I 7-8 kl. skærpes barnets opmærksomhed yderligere på, hvilken ungdomsuddannelse der kunne have interesse.

På ungdomsuddannelserne er der introduktionsdage til de forskellige videregående uddannelser.

Barnets opmærksomhed er nøje styret af en lovgivning, der faciliteres af systemets ansatte og som ligeledes skærper forældrenes opmærksomhed på barnets fremtidige arbejdsliv.

Processen er styret af en blanding af håb, fortvivlelse og troen på, at det hele nok skal gå, og at evnerne rækker til at indfri systemets, egne og forældrenes forventninger.

Udbuddet af uddannelser er mangfoldigt. I DK er et af kendetegnene ved en velfærdsstat muligheden for at vælge; at ens skæbne ikke fra starten af livet er bestemt ud fra ens forældres faglighed og sociale rang.

PT. mangler forskellige brancher personale. Nogle brancher mangler personale fordi de blev tvangslukket
under Corona, og deres ansatte søgte nye veje… hvor lønnen ovenikøbet var væsentligt bedre.

Byggebranchen boomede fordi man fra det offentlige fremskrev offentlige anlæg. Det øger presset på transport- og produktionssektoren.

Nu udskammes de unge mennesker, der notorisk har fulgt systemets vej gennem børnehave, folkeskole og
ungdomsuddannelser for at være kræsne, dovne og nassende på samfundet.

I selv samme stund hvor det konstateres; at aldrig før har så mange unge haft ondt i livet, bl.a. fordi de ligger under for et
præstationsræs, der er implementeret fra barnsben.

Stop. Vi, os forældre, politikere, arbejdsgivere, kollegaer, mostre & onkler, er i min optik nødt til at gribe i
egen barm. Hvilket ansvar har vi?

Den diskurs der er herskende lige nu, sparker kun til den ungdom, der har forsøgt, efter alle kunstens regler, at levere det de er ”programmet til”, og nu får de en over nakken, fordi vi, systemet, ikke har været i stand til at lave de fornødne reguleringer, der kunne afhjælpe en del af problemet.

Lad os lave løsninger der inkorporerer de fantastiske kompetencer, de unge kommer med. Lad os tale dem
op, i stedet for ned. Lad majoriteten af ungdommens adfærd fylde, frem for enkelte sager, der er
perspektiveret udelukkende for at få fjernet fokus fra den reelle problemstilling!

Jeg vil fortsæt arbejde med den ressourceorienteret tilgang, også i Morsø kommunalbestyrelse.

Jeg håber med mit kandidatur til KV21 at få mulighed for fortsat at præge de kommunale diskussioner og løsninger
fra dette perspektiv.

Forfatter

Related posts

Top