De Konservative på Mors har fået ny formand

På generalforsamlingen mandag aften blev Henrik Markmøller Bro fra Nykøbing valgt som ny formand for de Konservative på Mors. Thomas Jensen takkede af som formand. Thomas har i en årække været formand for de Konservative på Mors. På generalforsamlingen sagde Thomas: ” For første gang er vi konservative på Mors repræsenteret i både kommunalbestyrelsen og i regionsrådet samtidig. Nu gælder det om at videreudvikle de Konservative lokalt bedst muligt og her giver friske kræfter og nye idéer god mening. Derfor mener jeg, at det er det rigtige tidspunkt at lave dette skifte”. Han lagde i sin beretning også vægt på det gode resultat ved kommunal- og regionsrådsvalget.

Henrik Markmøller Bro overtager fomandsskabet med et mål om en meget aktiv, større og synlig vælgerforening. Det er vigtig, at der sker en masse aktiviteter for medlemmerne, og disse aktiviteter skal være synlige også ud af til. Dette kan være med til at vælgerforeneingen vokser, hvilket også er et af de mål der skal arbejdes efter. Herudover er der lavet en plan, der hedder plan25, som bl.a. handler om at have fokus på KV25 og RV25. ”Det ville være godt med flere end Poul Roesen i kommunalbestyrelsen. Han gør det rigtig godt, men det vil lette arbejdet med mindst en mere i kommunalbestyrelsen. Pladsen i regionsrådet, som ligger hos Kim Frost, skal også rigtig gerne bevares”, fortæller Henrik Markmøller Bro. Han forsætter: ”På trods af et elendigt folketingsvalg, tror jeg på, at vi kan få vælgerforeningen til at vokse. Ved at være aktive og ved at være synlige på rigtig mange fronter, skal det nok lykkes. Selvom vi pt. har noget modgang på landsplan, har vi ikke mærket det på Mors. Vi har et stabilt medlemtal og ren faktisk har vi to flere medlemmer end for et år siden.

Mads Frantzen, som allerede sidder i bestyrelsen, blev valgt til næstformand. Nyvalgt til bestyrelsen blev Claus Andersen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Kenneth Nikolajsen og Christel Koch.

Forfatter
Top