Borgerne i Thy skal være med til at sætte deres aftryk på sundheden

De fleste thyboer har det heldigvis godt, men ligesom landets øvrige kommuner, har vi her i Thisted også vores udfordringer på sundhedsområdet. Undersøgelser viser bl.a. en stigning i antallet af voksne, som føler sig ensomme, og børn og unge, der mistrives. Samtidig ser vi ind i en fremtid med flere ældre og flere udgifter på sundhedsområdet. Det betyder, at vi skal ruste os og ikke mindst ungdommen, for at sikre forudsætningerne for det gode liv – også i fremtiden. Alt det kalder på et stærkt og tværgående svar på Thisted Kommunes sundhedsudfordringer – nu og i de kommende år.

I september 2022 vedtog kommunalbestyrelsen tre tværgående politikker, som danner rammen for prioriteringer og arbejdsindsatser i Thisted Kommune frem til 2026, og som skal være med til at fremtidssikre velfærden i Thy. På baggrund af de tre politikker, som sigter efter at skabe langsigtede og bæredygtige løsninger, er sundhed blevet udvalgt som et område, der skal gives særlig opmærksomhed. Derfor starter nu en proces med en lang række borgerinddragende aktiviteter, som til sidst skal ende ud i Thisted Kommunes nye tværgående sundhedsstrategi. Det tværgående fokus skal sikre, at sundhed bliver et tema i hele kommunen og for alle thyboer.

– Vi er allerede godt med i forhold til sundhed her i Thy. Gode idræts- og kulturfaciliteter og et stærkt foreningsliv medvirker til sunde fællesskaber og aktive miljøer. At vi også har Danmarks smukkeste og vildeste natur, får rigtigt mange thyboer til at tilvælge en aktiv livsstil. Vores stedbundne potentialer og thy’ske fællesskaber udgør et solidt fundament for en sund kommune, som vi vil bygge videre på med den nye sundhedsstrategi, fortæller Tue von Påhlman.

Vi skal have en ny sundhedsstrategi
Thisted Kommune skal udarbejde en ny sundhedsstrategi, så det sikres, at vi fortsat er en sund kommune. Det er en central målsætning at sikre sunde liv for alle thyboer, og derfor er det vigtigt for os, at så mange borgere som muligt bidrager til at sætte retningen for vores arbejde med sundheden i Thy.

– Vi har brug for input til processen, og lytter aktivt til alle borgere i Thy. Vi er nysgerrige på borgernes perspektiver, og håber, at vi sammen kan finde retningen for vores fremadrettede arbejde med sundhed i Thisted Kommune, fortæller Tue von Påhlman videre.

Vi skyder arbejdet med den nye sundhedsstrategi i gang med et åbent borgermøde i Thisted Musikteater, torsdag d. 30. marts kl. 18:30. Her vil være faglige indlæg, lette forfriskninger og ikke mindst plads til samtale, og til at blive klogere på sundhedsudfordringerne sammen.

– Vi sørger for at skabe rammerne for en spændende aften, hvor vi bl.a. sætter fokus på mental trivsel, sunde fællesskaber og sundhedsfremme. Med borgermødet ønsker vi at blive klogere på, hvordan vi i fællesskab kan give retning til kommunens arbejde med den nye sundhedsstrategi, og sammen løfte sundheden i hele Thy – og for alle thyboer.

Program for dagen
18:30: Velkomst ved formand for Sundheds, Kultur- og Fritidsudvalget, Torben
Overgaard
18:40: Fællessang
18:50: Oplæg ved direktør for Social, Sundhed og Kultur, Tue von Påhlman
19:10: Samtaler om mental trivsel, sunde fællesskaber og sundhedsfremme
20:05: Kaffepause
20:20: Fælles opsamling: Hvad er de gode spørgsmål?
21:00: Tak for i aften

Tid: torsdag d. 30. marts kl. 18:30–21:00

Sted: Thisted Musikteater, Håndværker Torv 1, 7700 Thisted

Tilmeld dig her via e-mail: nsi@thisted.dk

Forfatter
Top