Årets tema til Børnekulturnatten er fundet

De hundredvis af børn, der traditionen tro indtager Børnekulturnatten i Thisted kan i år glæde sig til, at LYSFEST bliver det overordnede tema, som kommer til at binde alle aftenens mange aktiviteter sammen. Det blev for nylig besluttet på et møde i Børnekulturnattens arbejdsgruppe, der består af en lang række repræsentanter fra lokale foreninger og institutioner – lige fra Thisted Kirke og Museum Thy til KFUM&

KFUK og UCN’s pædagog- og sygeplejerskeuddannelser.
Temaet blev fundet blandt flere kreative forslag fra Billedskolens elever, som arbejdsgruppen blev
præsenteret for ved en fernisering i Billedskolens værksted.
– Eleverne startede med at finde frem til spændende ord og temaer til Børnekulturnatten, og dem har de så fortolket i flotte værker, de kunne vise frem for arbejdsgruppen, fortæller Jytte Gill, undervi- ser på Billedskolen.

Mange muligheder i temaet
Der var stor enig i gruppen om at pege på elevernes fortolkning af netop lysfest – og ideerne be- gyndte hurtigt at boble hos arbejdsgruppens medlemmer, fortæller leder af KulturRummet, Eva Sjælland:
– Vi havde denne gang bedt Jytte Gill og Billedskolen om at udarbejde nogle kunstneriske oplæg, og der var rigtig mange fine bud at gå på opdagelse i. Vi endte med lysfest, fordi vi alle kunne se rigtig mange muligheder i netop det tema. Nu skal vi så i gang med at forme det.
Billedskolen har nu fået til opgave at udforme årets plakat, som offentliggøres senere i år. Og arbejdsgruppens medlemmer fortsætter arbejdet med at finde på spændende aktiviteter og ideer til udsmykning.

– Vi mødes igen til maj, hvor vi skal høre hinandens ideer og planer og koordinere, at temaet bliver
sammenhængende på tværs af de mange locations, som børnene kan besøge i løbet af aftenen, for- tæller
Eva Sjælland.

Børnekulturnatten har eksisteret siden 2011 og finder i år sted fredag den 15. september med optog fra
Musikskolen i Thisted og officielt startskud fra Store Torv.
– Takket være de mange aktører og frivillige er Børnekulturnatten et af årets højdepunkter – og det er altid en stor fornøjelse at være med til at planlægge og afvikle aftenen i samarbejde, slutter Eva Sjælland. Op til børnekulturnatten vil der igen i år blive arrangeret workshops med udvalgte kunstnere på kommunens skoler og børnehaver, og værkerne udstilles på aftenen.

Foto: Pressefoto

Forfatter
Top