8. udgave af Thy Awards klar i aften

I aften afholdes der for 8. gang ”Thy Awards”, som er Thisted Kommunes årlige hyldest til alle foreningsledere, trænere og udøvere i kommunens mere end 200 folkeoplysende foreninger. Arrangementet afholdes i Thy Hallen med 600 spisende gæster. Igen i år er det Brian Lykke og Morten Kristensen til at være værter. På scenen bliver der også besøg af Alberthe Winding, Roya, Nicklas Sahl, Jan Gintberg og Big Ass Frog and the Dead Fish (Musikskolens Band).
Aftenen sluttes af med ”afterparty”, hvor foreninger på kryds og tværs har rig mulighed for at hygge, snakke og spille.

Årets Forening

Denne pris gives til en forening, som på positiv vis har sat Thisted Kommune på landkortet og som i det daglige udfører et godt og prisværdigt arbejde for børn, unge, voksne eller ældre. Foreningen skal have vist villighed til at gå nye veje og til at være nytænkende, ligesom prisen gives til en forening, som opleves som en positiv, god og loyal samarbejdspartner for Thisted Kommune og øvrige aktører. Op til Thy Awards bliver tre foreninger nomineret til at kunne modtage denne pris på aftenen.

Årets Ungleder

Denne pris gives i samarbejde med DGI Nordjylland til en ung under 18 år, som frivilligt har været særligt engageret i foreningslivet, og som har vist vilje til at dygtiggøre sig indenfor foreningsarbejdet. Med prisen følger en check på 2.500 kr. og muligheden for at blive kåret til hele Nordjyllands ”Årets Ungleder” ved DGI’s årsmøde. Op til Thy Awards indstiller foreningerne deres ungledere, og tre af dem nomineres til at kunne modtage denne pris på aftenen.

Årets Talent

Prisen ”Årets talent” uddeles i samarbejde med NetIP. For at kandidere til prisen ”Årets talent” skal udøverne have vist bemærkelsesværdig udvikling samt resultater indenfor faktorer som flid, motivation, engagement og sportslige resultater. Komitéen bag prisen ”Årets Talent” består af formanden for Thisted Kommunes Eliteidrætsråd, Thisted Kommunes Eliteidrætskonsulent, NetIPs direktør samt Folkeoplysningsudvalgets formand, som nominerer tre talenter til prisen ”Årets Talent”.

Årets Sportsnavn i Thy

Hvert år kårer Thisted Kommune, i samarbejde med Nordjyske, ”Årets Sportsnavn i Thy”. Denne pris bliver også overrakt i forbindelse med Thy Awards. Der er nedsat en komité til at varetage udvælgelsen af indkomne forslag. Komiteen beslutter, hvilke tre hold eller udøvere, der skal nomineres til at kunne modtage denne pris. Prisen gives til den eller de, som i løbet af året har præsteret resultater ud over det sædvanlige. Prisen er ligeledes en anerkendelse af alt det hårde arbejde, der ligger forud for de store præstationer.

Årets Leder

Lederprisen gives i samarbejde med Sparekassen Thy til en leder, der har ydet en særlig og mangeårig ulønnet indsats for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Thisted Kommune. Der lægges vægt på, at lederen, igennem sin indsats, har opnået bemærkelsesværdige resultater, som har været med til at udvikle foreningen og at sætte den på ”landkortet” i Thy.

Påskønnelse for præstationer

Påskønnelsen gives til hold eller enkeltpersoner, som i løbet af det forgangne år har opnået store sportslige resultater. Alle udøvere indstilles af deres forening, og alle som lever op til kriterierne for påskønnelse kommer op på scenen til Thy Awards, hvor de bliver hyldet af bl.a. Borgmesteren for deres opnåede resultater, og de modtager alle en erkendtlighed.

Forfatter
Top