420.000 kroner: Thy-projekt opnår støtte fra Landdistriktspuljen

Et projekt fra Thisted får i dag støtte gennem Erhvervsministeriets Landdistriktspulje.

Projektet hedder ”Unge i boksen. Kommunevalg i Thy 2021” og har til formål at  styrke og fremtidssikre lokaldemokratiet i Thy ved at flytte unge ”ind i boksen” og motivere dem til øget politisk og lokalt engagement.

Målet er kort sagt at øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget næste år. På længere sigt vil projektet også skabe et langtidsholdbart og rummeligt fællesskab, der får integreret de unge i nærdemokratiet.

Projektet har fået tilsagn om støtte på 421.792,10 kr.

Også et projekt er Lemvig er blevet tilgodeset; Sammen om lokal handel (SOLH).

Baggrunden for projektet i Lemvig er en faldende handel, hvor tomme lokaler er mere end fordoblet de seneste år i kommunen. Projektet skal skabe vækst i handelslivet gennem nye aktiviteter og et længerevarende samarbejde på tværs af byerne i kommunen. Projektet har fået tilsagn om støtte på 370.500 kr.

Forfatter

Related posts

Top