35-årig truede 9-årig til tavshed med kniv

Den 35-årige mand fra Struer-egnen, der er tiltalt for voldtægt ved samleje og andet seksuelt forhold end samleje og langvarig frihedsberøvelse af en på gerningstidspunktet 9-årig pige fra Vinderup, truede sit offer til tavshed med kniv.

Det fremgår af anklageskriftet mod ham hvori det også fremgår at der afsagt en kendelse om navneforbud i sagen.

Ifølge specialanklager Pia Koudahl fandt ugerningerne sted den 13. juni sidste sommer ved pumpehuset på Sallingsundvej på Mors, efter at den tiltalte havde fået pigen til at sætte sig ind i hans bil i Vinderup under påskud af, at hendes mors bil var punkteret.

Det var i dette pumpehus ved Legindbroen på Mors, at manden ifølge tiltalen skulle have vodtaget den 9-årige pige. Foto: Google Streetview

Under køreturen fra Vinderup til Mors skulle den 35-årige, ifølge anklageskriftet,  have vist pigen en kniv og sagt “bare du gør som jeg siger, så gør jeg dig ingenting” og “hvis du gør som jeg siger, så ser du din mor igen, men hvis ikke du gør, som jeg siger, så ser du hende ikke igen”.

Anklager går efter forvaring
Pigen blev lokket ind i mandens bil onsdag den 13. juni 2018 ved 18.30-tiden, og var først tilbage i Vinderup nord for Holstebro to timer senere.

Anklageren går efter at få manden idømt en forvaringsdom, som er landets strengeste straf og som er tidsubestemt.

Manden er udover at være tiltalt for voldtægt ved samleje og andet seksuelt forhold end samleje samt langvarig frihedsberøvelse, tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 123 ved at have truet pigen til at afstå fra forklaring til politiet eller i retten ved at true hende med, at han kom tilbage hvis hun sagde noget til nogen.

Den 35-årige mand er tidligere dømt for lignende forbrydelser.

Da den tiltalte ikke har ønsket medvirken af nævninger, vil sagen imod ham blive behandlet som en domsmandssag ved Retten i Holstebro. Sagen er berammet til 9 retsdage og starter den 24. juni 2019. Dommen forventes afsagt den 9. juli 2019. Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om forvaring.

Manden blev anholdt 9 dage efter overgrebet skulle have fundet sted, og har siddet varetægtsfængslet siden.

Hvad er forvaring?
Forvaring er formelt set ikke en straf, men en foranstaltning, der træder i stedet for straf, når den dømte anses for at være særligt farlig.

– På den måde minder forvaring om fængsel på livstid. Det er de eneste former for frihedsberøvelse af ikke-utilregnelige personer, som er uden tidsbegrænsning.

– Forvaring kan kun gives, hvis den dømte anses for at være farlig. Formålet er at beskytte samfundet mod den pågældendes farlighed.

– Forvaring forveksles ofte med dom til anbringelse. Forskellen er dog, at anbringelse anvendes over for utilregnelige personer – for eksempel sindssyge og mentalt retarderede.

– En dom til forvaring forudsætter, at retten finder det nødvendigt med en tidsubestemt foranstaltning frem for straf for at forhindre den dømte i at begå ny farlig kriminalitet.

– Efter tre års forvaring – og siden en gang om året – har Kriminalforsorgen pligt til at tage stilling til, om foranstaltningen skal fortsætte.

* Hvor forvaringsdømte opholder sig i et fængsel, så bliver de anbringelsesdømte anbragt på for eksempel en psykiatrisk afdeling eller et bosted for mentalt handicappede.
Kilder: Kriminalforsorgen, Straffeloven, Prøveudskrivningsbekendtgørelsen.

Forfatter

Related posts

Top