11 store byggegrunde på vej i Snedsted

Snedsted er en af de få voksende byer i Thisted Kommune. Der er derfor et behov for udstykning af attraktive store grunde, for at imødekomme ønsker hos blandt andet børnefamilier, der gerne vil bosætte sig i byen.

Kommunalbestyrelsen godkendte sidste forår “Helhedsplan for strategisk byggemodning”, hvor en revideret udstykningsplan på Enehøjvej i Snedsted blev forudsat som baggrund for byggemodning og kommunale byggegrunde.

Teknik og Erhverv har efterfølgende afholdt møder med borgere, der er interesserede i at købe en grund. Borgerne har peget på området øst for Enehøjvej som en mere attraktiv lokalisering for byggegrunde.

Nu har Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttet at planprocessen for lokalplanen og kommuneplantillægget sættes i gang.

Forfatter
Tags

Related posts

Top