Mors

Sygehusregninger: Regionsrådsmedlem blander sig i debatten

Flere lokalvalgte regionsrådspolitikere kræver nu svar fra Region Nordjylland i forbindelse med den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusene – altså den betaling som hver enkelt kommune bidrager med til sygehusens drift med når en borger bliver indlagt. I sidste uge beskrev vi hvordan socialudvalgsformand på Mors, Henning Sørensen, mente, at Morsø Kommune over en årrække havde

Regionsklinik på Mors får kvalitetsstempel

Regionsklinik Øster Jølby på Mors har sammen med Regionsklinik Læsø, Regionsklinik Sindal fået et officielt kvalitetsstempel. Stemplet viser, at kvaliteten er i top på parametre som kompetent personale, kvalitet i behandlingen og planlægning af patienternes forløb. Det er første gang, at nordjyske regionsklinikker er akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Hidtil har akkrediteringerne

Top