Ustabilt internet: Stærekasser på Mors ude af drift

Hvis de fastmonterede fartmålere, de såkaldte stærekasser, som er opstillet på Vilsundvej på Mors, ikke har blitzet når du har passeret dem skyldes det ikke nødvendigvis, at du ikke har kørt hurtigere end de tilladte 70 km/t.