Tag Archives: Coast to Coast Climate Challenge

Tværkommunalt stormøde om mulig reducering af oversvømmelser

Tværkommunalt stormøde om mulig reducering af oversvømmelser

Idag bliver borgmestre, embedsmænd og vandforsyningschefer orienteret om en nyt projekt der kan være med til at reducere risikoen for oversvømmelser i den vestlige del af Limfjorden.

Forslag: Indsnævr Thyborøn Kanal

I starten er februar er der inviteret til statusmøde med de involverede kommuner langs Limfjorden, i forhold til en eventuel indsnævring af Thyborøn Kanal. Her skal den redegørelse, der er lavet omkring indsnævring af Thyborøn Kanal, så man på den måde kan imødegå oversvømmelser og høje vandstande i Limfjorden i de kommende år, gennemgåes. Forventningen

Top